WE ZIJN VAN MENING DAT DE GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN VOOR IEDEREEN VAN TOEPASSING ZIJN. WAAROM MAG NATUURPUNT BLIJKBAAR BOMEN KAPPEN ZONDER DIE TE MOETEN VERVANGEN? VAN WAAR ZULKE UITZONDERING?

Kelderbos_Rijmenam.jpgOveral in Vlaanderen roeren bezorgde burgers zich in toenemende mate om lokale natuur te behouden en milieuproblemen aan de kaak te stellen. Dat weet ook onze Vlaamse regering. Reeds in 2019 probeerde de regering de beroepsmogelijkheden van burgers in te perken die zich tegen omstreden vergunningen verzetten, maar werd ze door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof teruggefloten.
Onder het mom van de economische relance en ‘optimalisatie van de procedures’ probeert onze regering het nu een tweede keer. Ze wil proberen de toegang tot de rechter te bemoeilijken. Een rechtbank zou zich enkel over een probleem mogen uitspreken als een burger daar vooraf (via een bezwaar of beroep) reeds op wees. Burgers die opkomen voor natuur, zouden voortaan bovendien ook hun persoonlijk belang daarbij moeten kunnen aantonen.

245375254_10159242091105520_9001501402515936371_n2.jpg

 

afbeelding_2021-11-15_140321.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik kapstop om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...