Wat is doelmatige zorg waard? Achmea Inkoopbeleid Geboortezorg

Aan alle eerstelijns verloskundigen,

Over 24 uur presenteert Achmea het Inkoopbeleid Eerstelijns Geboortezorg 2014.

Achmea beperkt de NZa indexatie tot maximaal 1% - hiermee leggen zij het NZa tarief ter zijde.  Andere zorgverzekeraars volgen wel de NZa indexatie.

Daarnaast stelt Achmea een budget beschikbaar voor substitutie van de tweede naar de eerstelijn. Dit wordt gepresenteerd als een groeibudget van 3% voor eerstelijns verloskunde.

We zijn niet geïnformeerd over de afspraken die Achmea maakt met overige ketenpartners. Niet bekend is of Achmea voorwaarden stelt aan deze substitutie, laat staan of deze voor 2014 uitvoerbaar zijn.

Achmea geeft aan niet meer over de tarieven te willen communiceren en ziet verloskundigen wel als bondgenoten in de slag naar ketenvorming en substitutie.

Wij pleiten voor marktconforme tarieven en zijn van mening dat we onvoldoende betaald gaan krijgen voor het werk wat volgens Achmea naar de eerstelijn moet komen.

Wij als verloskundigen vragen Achmea transparantie in de kosten die de hele keten maakt, op basis waarvan de ketenpartners gezamenlijk afspraken maken over de kwaliteit, veiligheid en de doelmatigheid van de zorg waarin de zwangere centraal staat.

Doelmatige zorg is meer waard en vereist passende tarieven voor verloskundigen – ben je het hier mee eens?. Teken de petitie en schrijf een reactie.

Namens alle eerstelijns verloskundigen in het werkgebied Achmea.