Wat is de impact van alle geplande verkeersingrepen op elkaar?

Met deze petitie willen we bij het College van Burgemeester en Schepenen van Buggenhout aandringen om een infoavoned te organiseren, waarop verkeersdeskundigen hun visie geven over de impact van alle geplande verkeersingrepen in en om onze gemeente op de verkeersstromen en algemene mobiliteit in Buggenhout.

Waarom?

- er komt een fietstunnel tussen Hauwerstraat en Hooilaart waardoor er een keuze moet gemaakt worden over hoe het autoverkeer zal omgeleid worden

- nu al een keuze maken omtrent deze verkeersstromen, zal een impact hebben op de lopende studie over het zwaar vrachtverkeer door Buggenhout

- welke invloed op dit alles heeft de keuze om van de Kerkstraat een éénrichtingsstraat te maken?

- welke wijzigingen staan er op til in de Mandekensstraat of in Malderen of Peizegem (Merchtem) en hoe beïnvloeden deze de verkeerstromen in Buggenhout?

- ....

Als je meer duidelijkheid wil over de invloed van al deze ingrepen op elkaar, teken dan deze petitie en ondersteun de vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen om een algemene informatieavond te organiseren, waarbij al deze aspecten én de effecten op elkaar besproken worden onder leiding van verkeersdeskundigen.


Hilde Bruggeman Voorzitter OpenVld Buggenhout    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Hilde Bruggeman Voorzitter OpenVld Buggenhout om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...