Veiligheid in dorpskern van Wanssum: landbouwverkeer over de rondweg!

De aanleg van de rondweg rondom Wanssum (N270) in 2020 heeft veel nieuwe perspectieven geopend. Economisch gezien is de rondweg een goede zet en stimuleert de verdere uitbouw van economische activiteit. Omdat het verkeer niet meer dwars door het dorp hoeft te rijden, is de leefomgeving in het dorp aanzienlijk verbeterd. Voor de veiligheid t.a.v. het landbouwverkeer is er nog wel een slag te slaan..!  

Landbouwverkeer
Bij het uitdenken van het concept, de tracékeuze en het ontwerp, is veel overleg geweest en zijn knopen doorgehakt. Toch is er nog een punt van aandacht waarover grote zorgen blijven bestaan. Het betreft de keuze om het landbouwverkeer niet af te wikkelen via de nieuwe rondweg. Die grote zorg heeft alles te maken met de zorg om de verkeersveiligheid. Immers, landelijk mogen landbouwvoertuigen behoorlijk breed zijn (gekentekende voertuigen tot 3,50 meter). De tractoren zijn al groot en als er dan grote machines met messen, uitsteeksels en grote wielen achter hangen, komt dat bedreigend over. Sterker nog, straks rijden deze combinaties nog steeds dwars door Wanssum waarbij ook de schoolgaande jeugd hiermee wordt geconfronteerd. Maar ook voetgangers en fietsers die onze mooie omgeving vertoeven. Waar vrachtwagens uitgerust zijn met flankbeschermende planken, camera’s voor de dode hoek en tal van andere veiligheidsmaatregelen, blijft het landbouwverkeer daarbij achter. In het kader van het “Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur” (SPV 2030) wordt  in Limburg alles op alles gezet om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Hier ligt in onze optiek nog een opgave om de verkeersveiligheid in Wanssum te verbeteren.

We kunnen nu nog een keuze maken die een verkeersveiliger geheel zal opleveren. De rondweg heeft vooral een functie voor het doorgaande verkeer, dat is het uitgangspunt. Maar wat betekent het nu als er landbouwverkeer op de rondweg wordt toegelaten? Het tracé waar het landbouwverkeer de rondweg zou gebruiken is het wegvak tussen de westelijke aansluiting Venrayseweg en de rotonde Driesstraat. Het tracé is ontworpen als 80 km/u weg en heeft een bochtige lengte van ongeveer 2,5 km. Op dat wegvak bevinden zich 3 rotondes en een hoger gelegen viaduct. Dat betekent dat de snelheid op dat wegvak in werkelijkheid lager ligt dan 80 km/u. Stel dat de snelheid gemiddeld 60 km/u is, dan bedraagt de totale rijtijd ongeveer 150 seconden. Als er een zwaar beladen vrachtwagen of een landbouwvoertuig rijdt zal de snelheid vanwege afremmen en optrekken wellicht zakken naar 40 km/u en dan bedraagt de doorrijtijd ongeveer 225 seconden. De vraag of het toelaten van landbouwverkeer op de rondweg leidt tot aanzienlijke vertragingen kan dan ook met “nee” worden beantwoord. Het verschil zal hoogstens een minuut bedragen voor het doorgaande verkeer, in die gevallen dat er een landbouwvoertuig of zwaar beladen vrachtwagen rijdt.

De vraag of daarmee de verkeersveiligheid door het dorp én de rondweg aanzienlijk toeneemt kan met een volmondig “ja” worden beantwoord.  

De dorpsraad van Wanssum heeft het initiatief genomen voor een handtekeningenactie en protestmanifestatie. De onrust is inmiddels ook bij onze gemeenteraad bekend en heeft geleid tot een unaniem gedragen motie waarbij zij het college van Venray oproept “alles in het werk te stellen om bij het provinciebestuur van Limburg alsnog geregeld te krijgen dat deze landbouwvoertuigen niet door de kern van Wanssum mogen, maar van de nieuwe rondweg gebruik gaan maken”.

Wij willen u daarom vragen deze petitie te ondertekenen om zo toch onze sterke ambitie om de verkeersveiligheid te verbeteren in Wanssum kunnen waarmaken.

Hartelijk dank, ook namens alle (andere) inwoners van Wanssum!


Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Wanssum

Tractor.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dorpsraad Wanssum om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...