Vote Against Naïve & Dangerous Report by Arnold Karskens and 1V

WILT U ALSTUBLIEFT ALLEEN MET UW (FICTIEVE) NAAM EN MET UW LAND ONDERTEKENEN. MEER INFORMATIE IS NIET NODIG!

ሽምኩምን ትነብሩሉ ሃገርን ብምጽሓፍ ጥራይ ክታምኩ ኣምብሩ፣ ንሱ ጥራይ ኣኻሊ እዩ።

PLEASE SIGN WITH YOUR (fictive) NAME AND COUNTRY ONLY, NO MORE INFORMATION NEEDED!

Eritrea: Petitie tegen de naïeve en potentieel gevaarlijke reportage van Arnold Karskens en EénVandaag

 

Wij, Eritreeërs die in Nederland en elders in de wereld wonen, schrijven met een bezwaard hart deze petitie tegen de recente reportage van de journalist Arnold Karskens, die onlangs een bezoek bracht aan Eritrea en zijn ervaringen daar presenteerde in het Nederlandse televisieprogramma EenVandaag (1V). In deze reportage deed Karskens een poging om het slechte imago van het Eritrese regime, dat sinds jaar en dag bekend staat om de manier waarop het de mensenrechten schendt, op te vijzelen.


Eritrea, dat bekend staat als het Noord Korea van Afrika, is een natie die vijandig tegenover de eigen bevolking staat. Rapporten van verschillende betrouwbare, internationale organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International plaatsen Eritrea helemaal onderaan de lijst wanneer het gaat om basale mensenrechten zoals (om er maar een paar te noemen): vrijheid van pers, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergaderen en verenigen, vrijheid van meningsuiting. Onder het PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice) regime is Eritrea verworden tot één gigantische gevangenis, waar mensen tot slaaf worden gemaakt.


In haar rapport over de mensenrechten, dat meer dan 800 getuigenissen omvat, concludeert de Onderzoekscommissie van de Verenigde Naties dat het Eritrese regime zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Willekeurige detentie, marteling, gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies, militaire dienstplicht voor onbepaalde tijd en dwangarbeid zijn sinds 1991 aan de orde van de dag. 
De Onderzoekscommissie van de Verenigde Naties heeft wijdverspreide en systematische misdaden tegen de menselijkheid aan het licht gebracht! Eritrea is het enige land in de wereld zonder grondwet en zonder een functionerende regering. Eritrea is een land zonder rechtsorde om de rechten van haar inwoners te waarborgen. Dit is slechts het topje van de ijsberg, als het gaat om de grove mensenrechtenschending en misdaden van het PFDJ-regime tegen het Eritrese volk. 
Via de diplomatieke diensten van het PFDJ-regime strekken de afpersing, pesterijen en intimidatie van Eritreeërs door het Eritrese regime zich uit tot het Westen, waaronder Europa. Ook Eritreeërs die al vele jaren in Nederland wonen en daar ingeburgerd zijn, worden niet gevrijwaard van dit soort misdaden. Zelfs Nederlandse wetenschappers en journalisten zijn doelwit. In juli heeft het Nederlandse parlement een motie aangenomen om een onderzoek in te stellen naar de illegale activiteiten van de vertegenwoordiger van het Eritrese regime in Den Haag.

 

Als Eritreeërs zijn wij uitermate bezorgd over de onprofessionele en bevooroordeelde reportage die EenVandaag onlangs uitzond. Wij zijn van mening dat EenVandaag de plicht heeft om het publiek te informeren over de ware aard van het regime in Eritrea. Het is moreel en ethisch verwerpelijk om het publiek te bedriegen door te selecteren al naar gelang de belangen van bepaalde individuen. Op deze wijze heeft EenVandaag laten zien enerzijds lak te hebben aan het vertrouwen van het publiek en anderzijds aan de professionaliteit van het journalistieke vak. Als alleen maar gesproken wordt met een minister van het regime en zorgvuldig door het regime geselecteerde personen, dan kan er niet anders dan een bevooroordeeld en eenzijdig verhaal ontstaan. 
Als EenVandaag de waarheid wil weten over het regime dat een hele natie aan het uitmoorden is, dan hoeft zij niet ver te kijken. De massale exodus van Eritreeërs is een uitstekende getuigenis. De Eritrese vluchtelingen in Nederland en elders in Europa zijn het levende bewijs en zij zijn bereid om nogmaals hun wrede ervaringen te delen als vervolg op de massale demonstratie in Genève ter ondersteuning van het rapport van de Onderzoekscommissie van de Verenigde Naties en als vervolg op de petitie met 14.000 handtekeningen die op 30 juni dit jaar werd overhandigd aan het Nederlandse parlement. 
Wij weten niet waarom Karskens ervoor koos om zo’n bedrieglijke reportage te maken. Wij vermoeden dat hij ofwel naïef is, ofwel dat hij bewust de situatie in Eritrea minder ernstig voorstelt dan die is om op die manier de stroom van vluchtelingen naar Nederland en Europa af te remmen. Als Karskens de verschillende dwangarbeidkampen zoals de mijnen had bezocht, of de vele gevangenissen, of als hij op zijn minst had gesproken met de gewone man in de hoofdstad en daarbuiten, dan zou hij ongetwijfeld de hel hebben gezien waaruit wij zijn ontkomen en dan zou hij omwille van de menselijkheid zijn hoofd en hart hebben geopend. Echter, op dit moment helpt Karskens mogelijkerwijs het totalitaire regime in Eritrea om zijn gevangenissen te vullen en het land tot slaaf te maken.

Wij, de ondergetekenden, veroordelen en verwerpen de reportage van Karskens en eisen een excuus van EenVandaag voor het witwassen van de misdaden tegen de menselijkheid in Eritrea.  

                **********************************************************

ተቓውሞ ኣንጻር ዝምቡዕን ሓደገኛን ጸብጻብ ብጋዜጠኛ ኣርኖልድ ካርስከንስን ኢየን ፈንዳኽ ናይ ዜና ማዕከንን፥

 

ንሕና ኤርትራውያን ነበርት ሃገረ ሆላንድን ኣብ ካልእ ክፋል ዓልም ንነብርን ነዚ ናይ ተቓውሞ ድምጽና ክነጋውሕ ከለና ዝስማዓና ጓሂ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ኣብዚ ሳልስቲ ብጋዜጠኛ ኣርኖልድ ካርስከንስ ኣብ ኤርታራ በጺሑ ዝመጸ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣብ ኢየን ፈንዳኽ ናይ ዜና ማዕከን ነቲ ብግፍዕታትን ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያንን ዝደወነ ምስሊ ስርዓት ህግደፍ ከጸባብቕ ፈቲኑ።

ኤርትራ በቲ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ስማ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ ትጽዋዕ፣ ንዜጋታታ ተጻባኢት ምዃና ድማ ይፍለጥ። ጸብጻባት ናይ እሙናት ዝኾኑ ዓለምለኻውያን ማሕበራት ከም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት (Human Rights watch)፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል (Amnesty International) ከምዝሕብርዎ ብኹሉ መዐቀኒ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንኣብነት ናይ ምጽሓፍ መሰል፣ ናይ እምነት መሰል፣ ናይ ምትእኽኻብ መሰል፣ ናይ ምዝራብ መሰልን ካልኦት መሰላትን ምስ ካልኦት ሃገራት ክትነጻጸር ከላ ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ትርከብ።

ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ፣ ኤርትራ እታ ዝዓበየት ቤት ሞቑሕ፣ ህዝባ ናብ ጊላነት ዘተቐየረላ ሃገር ኮይና ትርከብ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብናይ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምጽራይ ኮምሽን ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ልዕሊ 800 ዘጋታት ግዳያት ስርዓት ህግደፍ ምስክርነት ዝሓዘ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ስርዓት ኣግደፍ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ንኣብነት ብሃውሪ ምእሳር፣ ምስቓይ፣ ጨዊኻ ምጥፋእ፣ ምቕታል፣ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና፣ ግዱድ ስራሕን ካልኦት ግፍዕታትን ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዞም ማዓልታዊ ተርእዮታት ምዃኖም ኣረጋጊጹ። እቲ ናይ ምጽራይ ኮምሽን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ መጠነ ዝርጋሐ ዘለዎን ዝተራቐቐን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምዘሎ ብዘየማትእ ኣረጋጊጹ። ኤርትራ እታ እንኮ ሃገር ኣብ ዓለም ቅዋም ይኹን ብጉቡእ ዝዓዪ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር እያ። ኤርትራ ነቶም ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ደቂ ሰባት ውሕስነት ክህብ ዝኽእል ስርዓተ ሕጊ ዘይብላ ሃገር እያ። እዚ ገለ ቁንጣሮ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ብዝሒ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝሒ ብስርዓት ህግደፍ ዝፍጸሙ ገበናትን ክነጻጸር ከሎ።

ንኤርትራውያን ምምዝማዝ፣ ምዝንጣል፣ ምግቡዕባዕን ምፍርራሕን ብስርዓት ኤርትራ ክሳብ ምዕራባዊ ዓለም እንኮላይ ኤውሮጳ በቶም ውኪላቱ ኣቢሉ ዝተዘርግሐ እዩ። እቶም ነዊሕ እዋን ዝገበሩን ምስ ህዝቢ ሆላንድ ብሓባር ዝነብሩ ኤርትራውያንን ከምኡ ውን ሆላንዳውያን ናይ ሳይንስ ተመራመርትን ጋዘጠኛታት እንተኾኑ ውን ካብዚ ኣደራዕ ናይ ስርዓት ህግደፍ ሓራ ኣይኮኑን። ኣብ ሓምለ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ፓርላማ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ነቲ ብውኪል ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ክምርመር ከም ዘለዎ ውሳነ የሕሊፉ።

ከም ዜጋታት ናይ ኤርትራ፣ እዚ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ኢየን ፈንዳኽ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ዝተፈንወ ዘይብሱል ሓላፍነት ዝጎዶሎን ጸግዒ ዝወሰደ ጽብጻብ ከየተሓሳሰበና ኣይተረፈን። ከም እምነትና ኢየን ፈንዳኽ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናብ ህዝቢ ሆላንድ ከቕርብ ግዴታ ኣለዎ። ንውልቀ ሰባት ዘግድሶም ጸብጻብ ቆንጭልካ ምቕራብ ብናይ ዝኾነ ስነ ሞጎት ቅኑዕ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ህዝቢ እምነት ይኹን ነቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያን ዘራኽስ እዩ። ንናይ እቲ ስርዓት ሚኒስተር ይኹን ንብሕርያ ዝተመዘዙ ውልቀ ሰባት ጥራይ ብምዝርራብ ዝእከብ ጸብጻብ ይኹን ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ዝምቡዕን ሓደ ማኣዝን ጥራይ ዝሓዘን እዩ።

ኢየን ፈንዳኽ እንተ ድኣ ሓቅነት ናይቲ ንሃገርን ህዝብን ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት ክፈልጡ ድልየት ኣለዎም ርሑቕ ውን ክኸዱ የብሎምን። እቲ ፍልሰት ናይ ኤርትራውያን ዓዶም ገዲፎም ዝኸዱ ዘለዉ ጽቡቕ መርትዖ እዩ። ከምቲ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጀነቫን ድሒሩ ዝሰዓበ ናይ 14,000 ፌርማታት ዝሓዘ ጥርዓን ንናይ መንግስቲ ሆላንድ ፓርላማ ኣብ ኢዶም ዝተዋሃበ፣ ሕጂውን እንተኾነ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዝነብር ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምስክርነቶም ክህቡ ድሉዋት እዮም። ንምንታይ ካርስከንስ መዳናገሪ ዝኾነ ጸብጻብ ከቕርብ መሪጹ ኣይተረድኣንን። ከም ግምትና እንተኾይኑ ግን ወይ ከማዛዝን ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ወይ ድማ ኮነ ኢሉ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከነኣእሶን ምናልባት ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ሆላንድ ይኹን ናብ ኤውሮጳ ንምዕጋት ከም ዕላም ወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ካርስከንስ ናብቲ ናይ ግዱድ ሸቕሊ ቦታታት ከም ናይ ዕደና፣ ኣብቲ ዝተፈላለይ ቤት ማሕቡሳት በጺሑ ኔሩ እንተ ዝኸውን፣ ዋላ ውን እንተወሓደ ነቲ ተራ ዜጋ ኣብ ኣስመራ ይኹን ካብ ኣስመራ ወጻኢ ዝነብር ኣዘራሪቡ ኔሩ እንተ ዝኸውን እታ ምድራዊት ሲኦል በሪርና ዝወጻናላ ኤርትራ ምራኣያ እሞ ምናልባት ሓንጎሉን ልቡን ተኸፊቱስ ሰብኣውነት ምተሰምዖ ኔሩ። ከምኡ ካብ ዘይገበረ ግን ካርስከንስ ምናልባት ኣብ ምምላእ ቤት ማሕቡሳትን ኣብ ሙቕራን ጊላነት ንዜጋታትና ነቲ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ይሕግዝ ከይህሉ ዝብል ስግኣት ክነሕድር ክኢልና ኣለና።

እዞም ኣብ ታሕቲ ኽታምና ኣምቢርና ዘለና ነዚ ብካርስከንስ ዝቐረበ ጸብጻብ ንኹንንን ንነጽጎን፤ ከም ኡውን አይን ፋንዳኽ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ሓቢኡ ብምሕላፊ ይቕሬታ ክሓትት ንጽውዕ።

**********************************************************

 

Eritrea: Petition Against Naïve & Potentially Dangerous Report by Arnold Karskens & EanVandaag 

We Eritreans residing in the Netherlands and elsewhere are writing this petition with a sad note against the recent report by journalist Arnold Karskens, who recently visited Eritrea and presented his experience in the Dutch TV program EenVandaag (1V). In his report, Karskens tried to give the regime of Eritrean a presentable image, the image that has long tarnished due to the extreme bad record of human rights violation.

 

Eritrea known as the North Korea of Africa is a hostile land to its inhabitants. According to reports by various credible international entities such as Human Rights Watch and Amnesty International, Eritrea has ranked at the bottom of the lists of countries in all the basic human freedoms: freedom of press, religious freedom, freedom of assembly and association, freedom of speech, to name a few. Under the PFDJ regime Eritrea has turned into a giant prison, where the people are enslaved. The recent report by the UN commission of inquiry (COI) on human rights compiled over 800 testimonies has found the regime of Eritrea guilty of crimes against humanity, where arbitrary detention, torture, enforced disappearance, extrajudicial killing, indefinite military conscription and forced labor are a daily occurrence since 1991. The UN Inquiry found widespread and systematic crimes against humanity! Eritrea is the only country in the world without constitution and without functioning government. Eritrea is a country without rule-of-law that can safeguard the rights of its inhabitants. These are just tips of an iceberg when it comes to Eritrea’s gross human rights violation and the crimes of the PFDJ regime upon the Eritrean people. 

Extortion, harassment and intimidation of Eritreans by the regime of Eritrea extend to the west, including Europe, through the PFDJ’s diplomatic offices abroad. Eritreans who have lived for many years and settled within the Dutch borders are not spared from such crimes, and even Dutch scientists and journalist have been targeted. In July this year, the Dutch parliament has passed a motion to investigate the representative of the regime of Eritrean in The Hague for its illegal activities.

As Eritreans we are highly concerned about the recent unprofessional and biased report on Eritrea aired by EenVandaag. We believe EenVandaag has a duty to inform the public the true nature of the regime in Eritrea. It is morally and ethically wrong to deceive the public by picking what interests certain individuals and by doing so EenVandaag did not show any regard to the public trust nor to the profession of journalism. Speaking to the regime’s minister and hand picked individuals will always end up with a biased story and it becomes one sided.

If EenVandaag wants to find out the truth about the regime that is killing a nation, it would look no further. The mass exodus of Eritreans is a good testimony. The refugees from Eritrea in the Netherlands and elsewhere in Europe are a living proof and are prepared to share their brutal experiences once again, following the mass demonstration in Geneva in support of the UN COI report and following the petition with 14, 000 signatures which was handed to the Dutch parliament on June 30 of this year. We don’t know why Karskens chose to compile such a deceitful report. Our guess is that he is either naïve or purposefully downplaying the situation in Eritrea to stem the refugee flow to The Netherlands and Europe. Had Karskens visited the various slave labor camps such as the mining fields, the many prisons, or at least had he spoken to the common person within and outside the capital, he would undoubtedly have seen the hell from which we have escaped and opened his mind and heart for humanity. Now, however, we fear Karkens is possibly helping the totalitarian regime in Eritrea filling its prisons and enslaving the country.

We, the undersigned condemn and reject the report presented by Karskens and demand an apology from EenVandaag for whitewashing crimes against humanity in Eritrea