Voor het behoud van uitzendingen van erediensten op de VRT

Volgens Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) behoort het uitzenden van religieuze erediensten "niet tot de kerntaken en ook niet tot de autonome beslissingsbevoegdheid" van de VRT. Een "eredienst uitzenden is geen redactioneel programma", stelde de minister op 6 december 2017 in het Vlaams Parlement. Hij verkiest dat er geen religieuze erediensten meer uitgezonden worden.

Er werd evenwel "voorlopig" geen consensus gevonden in de Vlaamse regering om de uitzendingen af te schaffen, zo werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar bekendgemaakt. Toch willen de liberalen de discussie opnieuw op de onderhandelingstafel brengen bij de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. De huidige loopt af in 2020.

Het christelijke opinieweekblad Tertio lanceerde op 13 december 2017 een petitie voor het behoud van de uitzendingen van religieuze erediensten op de openbare omroep. Eerder waren immers al de "uitzendingen door derden" die ruimte boden aan de erkende erediensten en levensbeschouwingen in ons land, gesneuveld en een herhaling van dat scenario met de uitzendingen van rooms-katholieke, orthodoxe, protestantse, evangelische, islamitische en joodse erediensten wenste Tertio te vermijden.

Ook na het nieuws dat de uitzendingen voorlopig niet geschrapt worden, blijft het zinvol uw steun voor die programmatie van de erediensten uit te drukken door deze petitie te ondertekenen. Zo kan aan de politici een duidelijk signaal gegeven worden dat deze uitzendingen een belangrijke service blijven voor wie door ouderdom, ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn in een religieuze viering.

Ook schriftelijk kunt u die steun overmaken aan de redactie door uw naam, woonplaats, telefoon of e-mail en handtekening door te sturen aan Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen.


Emmanuel Van Lierde (TERTIO)    Neem contact op met de schrijver van de petitie