Voor het behoud van Het woordenboek van de Vlaamse dialecten

Het woordenboek van de Vlaamse dialecten is in gevaar. De subsidies vallen weg en misschien wordt het woordenboek nooit meer voltooid. Erger nog, het onderzoek van de dialecten, waaronder het West-Vlaams, dreigt te verdwijnen. Aan de Universiteit Gent zien de onderzoekers met lede ogen de teloorgang van een stukje Vlaams erfgoed aan.

Ieder onder ons met een hart weet dat dialect onlosmakelijk verbonden is met ons cultureel erfgoed!!!

Wij zouden er prijs op stellen dat iedereen die deze mening deelt deze petitie tekent; ongeacht politieke,relegieuze of welke levensovertuiging dan ook!!!!!!!!!!!!!

Deze oproep staat los van de politiek, wel in dienst van de cultuur....