Voor de Oostendse luchthaven


Wiloo
 beweert dat ze ijvert voor "het bewaken van de leefbaarheid in de omgeving van de Oostendse luchthaven". Hierbij bewandelt ze steevast een radicaal anti-luchthaven parcours. De vzw Wiloo claimt dat ze "de omwonenden" vertegenwoordigt.

De laatste dagen kreeg haar reactie tegen een aantal oefenvluchten op onze luchthaven onzinnig veel media aandacht. Wiloo probeert ook om de zo belangrijke parkeerplaatsen voor het luchthavengebouw tegen te werken. Nu probeert Wiloo met onzinnige juridische stappen om de vergunning voor een reeds beperkt aantal voor de luchthaven en werkgelegenheid noodzakelijke nachvluchten te blokkeren.  Met deze petitie zeggen we heel duidelijk: Wiloo vertegenwoordigt ons niet

Met deze petitie willen wij, omwonenden en burgers van Oostende en omstreken, volgende eisen stellen.

  1. Dat de luchthaven, binnen voor omwoners en luchthaven redelijke milieunormen, de volle vrijheid krijgt om zich verder te ontwikkelen. Nieuwe passagier- en vrachtlijnen zijn noodzakelijk.
  2. Dat het stadsbestuur niet verder ingaat op de onzinnige, egoïstische eisen van Wiloo
  3. Oostende is een uniek kruispunt van zowel lucht-, zee-, spoor- en weg verkeer. Dit samengaan van verschillende verkeerswegen moet de motor vormen voor economische groei in de regio. Werkgelegenheid die de haven en luchthaven kunnen aanbrengen zijn veel te belangrijk om op het spel te laten zetten door een kortzichtig beleid.  We moeten voluit gaan voor werkgelegenheid en een stad vol activiteit.