volledige fysieke opening basisscholen Eduquaat en Meerderweert

Wij, ouders van schoolgaande kinderen, roepen Stichting Eduquaat en Stichting Meerderweert op om alle basisscholen die vallen onder de koepel van Eduquaat en Meerderweert, per direct weer volledig te openen voor voor fysiek onderwijs zodat onze kinderen weer 4 tot 5 dagen in de week klassikaal onderwijs kunnen genieten binnen het aantal uren dat de school deze normaliter (buiten corona tijd) zou verzorgen.

Tot onze spijt moeten wij gebruik maken van een middel als een petitie omdat wij als individuele ouder geen gehoor vinden/geen gesprek mogelijk is bij de Stichting Eduqaat Weert. Bij verzoek om toelichting/een gesprek wordt het standaard antwoord gegeven:"dit is ons beleid daar moet u het mee doen". Inzage in akkoord van Ondewijsinspectie op deze handelswijze wordt niet geboden.

Navraag bij de Onderwijsinspectie leert dat het beleid van de Rijksoverheid uitgaat van volledige opening van de scholen met fysiek aangeboden onderwijs conform reguliere uren. De Onderwijsinspectie bevestigt tevens dat dééls onderwijs op afstand cq. thuisonderwijs niet valt onder dit beleid. Bevoegdheid tot aanpassingen van dit beleid ligt enkel bij de GGD in overleg met de Onderwijsinspectie. Niet bij Stichting Eduquaat.

Wij roepen Stichting Eduquaat en Meerderweert daarmee nogmaals op uitvoering te geven aan het het door de Rijksoverheid bepaalde beleid en af te stappen van haar eigen onwettige standpunt aangaande beperkt aanbieden van fysiek klassikaal onderwijs.

Let op! na ondertekening moet je vanuit je mail je ondertekening nog definitief bevestiging!


Ouders van schoolgaande kinderen vallend onder Stichting Eduquaat Weert    Neem contact op met de schrijver van de petitie