Verwijderen GSM mast aan de Kuilkant in Barendrecht

Beste buurtbewoner,  

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de commotie rondom de 5G masten. Vanwege gebrek aan onderzoek kan niet uitgesloten worden dat deze straling een mogelijk gevaar is voor onze gezondheid. De overheid geeft aan dat er daarom eerst een jaar getest zal worden op een aantal plaatsen in Nederland, alvorens 5G in heel Nederland wordt aangeboden. Nog voor gestart is met het testen, is Vodafone al begonnen met de uitrol van 5G. Zo kan je vanaf eind april j.l. een 5G abonnement afsluiten bij hen. In Nederland staan er nog te weinig 5G masten om voor een optimale dekking te zorgen. Er is daarom besloten om voorlopig gebruik te maken van de 4G masten. De 4G masten worden daarmee ineens 5G masten, die mogelijk meer schade kunnen toebrengen. Om deze masten te kunnen gebruiken voor 5G zijn de afgelopen jaren de 4G masten vernieuwd/aangepast. (zie artikel AD; https://www.ad.nl/tech/vodafone-lanceert-vandaag-5g-in-helft-nederland~a535cad4/?referrer=https://www.google.com/).  

Een aantal maanden geleden is ook de 4G mast op de flat aan de Kuilkant vernieuwd. Mogelijk zal dit nu of in de toekomst als 5G mast gaan dienen. Alle bewoners van de flat wonen hier direct onder. Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van deze straling. Misschien ervaart u hier al klachten van, maar gevolgen kunnen ook pas in de toekomst zichtbaar worden. Tevens ligt deze flat direct aan een speelplaats voor kinderen. Wat zal dit voor hun gezondheid betekenen? Uit onderzoek is gebleken dat transformatiehuisjes in speeltuinen kunnen zorgen voor leukemie bij kinderen. Wat zal deze mast dan voor hun gezondheid betekenen?  

Zoals u leest is er nog weinig duidelijk over de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. In 2005 is al geprotesteerd tegen de komst van deze mast en hebben flatbewoners geklaagd over klachten als hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en een rusteloos gevoel, helaas zonder resultaat. Wij willen graag een nieuwe petitie starten om deze mast te laten verwijderen tot er aangetoond kan worden dat de straling van deze mast niet schadelijk is voor onze gezondheid.  

Kunt u ons hierbij helpen? Alvast bedankt!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik 5G Barendrecht toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...