Vervolg schietende agent Heerenveen voor poging tot doodslag

We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien van een agent die gericht, en bewust schoot op een wegrijdende tractor, die op het moment van wegrijden geen enkel gevaar vormde voor hem en zijn collega's. Uit de beelden blijkt overduidelijk dat deze agent zelf een voorwaartse beweging maakt in de richting van deze wegrijdende tractor.

Het is daarom onze mening dat deze agent zich bediend heeft van buitensporig, en in potentie dodelijk geweld, en daarmee zijn boekje en de grenzen van zijn geweldsinstructies ver te buiten is gegaan, omdat uit niets blijkt dat deze agent, of één van zijn collega's in daadwerkelijk gevaar is gebracht door de bestuurder van deze tractor.

Wij verzoeken het OM / de politiek dan ook om vervolging, bestraffing en ontslag in te stellen van deze agent. Het signaal dat uitgaat van agenten die - gericht - schieten wanneer zij dat wensen is onacceptabel, en ondermijnt bovendien het reeds tanende gezag van de Nederlandse politie nog verder. Als burgers eisen wij evenwichtige, waar mogelijk de-escalerende agenten die staan voor hun beroepseer en eed, en geen triggerhappy Dirty Harry's.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik M Mulder om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...