Verklaring NIMA Diploma’s

NIMA_logo_zonder_tagline_transparant.png

Beste vakgenoten,  

De NIMA Diploma’s (NIMA ABC) zijn sinds jaar en dag toonaangevend in marketing, sales en communicatie. Met een NIMA Diploma heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Dit blijkt ook uit enquêtes, waarbij onder meer arbeidsmarktrelevantie en loopbaanperspectieven worden gemeten.  

Deze marktpositie heeft ons doen besluiten om, naast de internationale EMC erkenning, de NIMA Diploma’s ook te laten inschalen in het officieel Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF, dat sinds 2020 actief is, geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis, vaardigheden, de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.  

Deze inschaling brengt een aantal formaliteiten met zich mee. Eén daarvan is de verklaring vanuit het werkveld (organisaties die marketing, sales en/of communicatie dagelijks in de praktijk brengen) dat NIMA Diploma’s toegevoegde waarde kennen. Derhalve het verzoek aan u om bijgaande verklaring te ondertekenen.  

Alvast dank voor uw medewerking.    

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik NIMA toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.