Verkavelingsproject Sint Trudo Assebroek

Wij willen dat het project ´verkaveling Sint Trudo´ geherevalueerd en herbekeken wordt.

Van bij de start van het project, begin jaren 2000, werd duidelijk dat deze verkaveling een impact zou hebben op de buurt. Niet enkel op de mobiliteit, maar zeker ook op de waterhuishouding van de hele buurt.

Net dit laatste willen we extra in de kijker zetten. Zeker als vastgesteld wordt dat de tuinen van buurtbewoners onder water komen te staan. Wat als dit nog een volledig is bebouwd? 

Met deze petitie willen we hebben dat het voltallig schepencollege zijn verantwoordelijkheid neemt! Waar is de betonstop (in watergevoelig gebied) naar toe?

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kristof Spruyt om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...