Verdriet duurt langer dan een dag!

In Vlaanderen krijg je voor het overlijden van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus maar 1 dag verlof: de dag van de begrafenis. Ook als je (over-)grootouders of achterkleinkinderen sterven mag je alleen op de dag van de begrafenis thuisblijven.

Dat is veel te weinig, vinden wij. En daarom vragen we aan onze beleidsmakers om het klein verlet bij een overlijden uit te breiden.  

Want verdriet duurt langer dan een dag.  

 

Ik teken deze petitie en vraag daarmee een uitbreiding van het rouwverlof:

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Reveil Vlaanderen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...