Veiliger fietsverkeer in de Kaalheide

Het Probleem:

De Kaalheide is een drukke baan die geen enkele bescherming biedt aan de fietsers of voetgangers. Vaak zijn het kinderen op de heen of terugweg van school. ’s Winters gebeurt dit in de donker.

De onlangs uitgevoerde baanversmallingen ( 2 in Huldenberg en 1 in Overijse ) die de bedoeling hebben om het autoverkeer te vertragen maken de situatie alleen maar gevaarlijker. De fietsers worden gedwongen om ook door de versmallingen te rijden, terwijl de auto’s door een gebrek aan voorrangsregel vaak om het snelste in tegenovergestelde richting naar de versmalling toe rijden.

De plaatsing van de versmalling ligt net na een redelijk steile afdaling wat het allemaal nog extra gevaarlijk maakt.

Ook op andere plaatsen in de Kaalheide zien we regelmatig gevaarlijke situaties met fietsers of voetgangers ontstaan. Auto’s of zware vrachtwagen die veel te snel rijden en door de bochten of heuvels een beperkt zicht hebben. Daarbij komt dat de versmalling net na een bocht geplaatst zijn zodat het zicht beperkt is.…

Het is een kwestie van tijd voordat er hier een ernstig ongeluk gebeurt.

Wij vragen jullie om hier iets aan te doen: Fiets- of voetpaden aan leggen, of tenminste camera’s te plaatsen om de snelheid van het verkeer in te perken. Het sluipverkeer omleiden. Kortom alles wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lieven Van Baelen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...