Veilig verkeer omgeving Bovenkamp

Foto_schoolzone_liggend.jpg

Beste buurtbewoners,

U heeft vast meegekregen dat de plannen voor Bovenkamp III in een gevorderd stadium zijn. Het stond kort geleden (12 juli) nog in De Stentor. Bewoners van Bovenkamp I en II zijn een petitie gestart met de suggestie om de uitvalsweg via de Elburgerweg te laten verlopen. Wij zijn het daar niet mee eens en geven met deze petitie een tegengeluid. Hieronder leest u er meer over.

Nieuwe wijk, meer verkeer
De realisatie van de nieuwe wijk, zorgt voor extra verkeer. Volgens berekeningen en onderzoek van de projectontwikkelaar, kan dat via de bestaande wegen Wezeweg en Eperweg. De gemeente staat daarachter, want de verkeersbewegingen blijven ruim onder het wettelijk toegestane aantal.

Bewoners Bovenkamp in protest
Een deel van de huidige bewoners van de Bovenkamp heeft zich verenigd in een comité. Zij maken zich zorgen om het extra verkeer. Zij hebben zich uitgesproken voor een aansluiting van de Bovenkamp op de Elburgerweg. Er is door hen een petitie op touw gezet om de gemeente te bewegen alsnog een andere aansluiting te realiseren. Ook als blijkt dat die verkeerstechnisch niet nodig is. Ondanks dat het voornemen is - de verkeersafwikkeling te laten zoals het is - kan het gebeuren dat door deze petitie de gemeente dermate grote politieke druk ervaart, en de plannen alsnog wijzigt.

Het scenario

  • Aansluiting op de Elburgerweg betekent dat al het verkeer dat van de Bovenkamp naar de A28 gaat, via de Elburgerweg naar de Zuidweg zal gaan.
  • Al het verkeer naar Zwolle zal via de Rijnsburglaan en de Kamperweg naar de A50 gaan.
  • Ook al het verkeer dat richting de basisschool op de Rijnsburglaan gaat, gaat voortaan via de Elburgerweg en de Rijnsburglaan gaan lopen.

Het is dus niet ondenkbaar dat grofweg 2/3e van het verkeer van de Bovenkamp I, II én III via de Elburgerweg gaat lopen (1/3e via de Wezeweg richting Epe/Apeldoorn, 2/3 via Elburgerweg naar A28 Utrecht en A50 richting Zwolle).

Onze visie en petitie
Wij als bewoners van de Elburgerweg, Rijnsburglaan en omliggende straten, maken ons ernstige zorgen over de toename van verkeer die een ontsluiting aan de Elburgerweg met zich mee gaat brengen. We verzetten ons tegen deze aanleg! De Rijnsburglaan en omgeving zijn kinderrijke buurten en onze kinderen moeten veilig op straat kunnen blijven spelen. De Elburgerweg is nu al een drukke (toegangs)weg, waar in de regel hard wordt gereden. Wij willen veilig met de fiets op pad kunnen gaan. De toename van 2/3e van het verkeer van de Bovenkamp via de Elburgerweg is daarom onacceptabel.

We roepen de gemeente daarom op om vast te houden aan ontsluiting van de Bovenkamp via de huidige uitvalswegen, zoals is onderzocht.

Mee eens?
Staat u achter deze oproep aan de gemeente? Onderteken dan deze petitie. Alvast bedankt voor uw steun!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Comité Elburgerweg e.o. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...