Toon van Lieshout moet op het Marnix Gymnasium Blijven!!

Toon Van Lieshout is een geweldige docent! Zijn contract is helaas niet verlengd, omdat hij niet goed op school zou passen. Hij was als wiskunde docent geweldig voor mij en ik zou het fijn vinden als hij blijft

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het Marnix Gymnasium om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...