Alcoholisten helpen om niet te drinken? Teken dan deze petitie aub.

Deze petitie is er op vraag van vrienden van mij.

Er zijn alcoholisten die een Antabuse implantaat nodig hebben om te stoppen met drinken! Het is recent terug van de markt gehaald.

Antabuse implantaat is een implantaat dat een medicijn afgeeft waarvan je ziek wordt als je drinkt. Dit helpt psychologisch bij velen. Bij anderen werkt het na enkele keren ziek geweest te zijn na het nuttigen van alcohol, enz...

Onze regering doet niets.

Er kunnen vele levens gered worden.

Of zijn alcoholisten die iets aan hun probleem doen geen mensen?

Teken deze petitie om de regering ervan te overtuigen om het antabuse implantaat terug op de markt te krijgen aub (niet elke alcoholist is hiermee geholpen maar elk leven dat te redden valt is een leven)! Kwaad kan het niet deze te ondertekenen en het is een kleine moeite.

Daar er vele mensen met de vraag zitten of ze het er niet zelf terug uitsnijden: nu wordt het onder de buikspieren geïmplanteerd en niet meer in de arm dus dat probleem is verholpen.

Misschien schiet de regering dan ook wakker voor andere medicijnen die van de markt verdwenen zijn!

Emailadressen worden enkel gebruikt voor de bevestigingsmail en zijn niet zichtbaar voor anderen alsook eventuele andere contactgegevens worden niet getoond aan anderen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Robby Peeters om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...