Terschuur en Zwartebroek? Daar kun je niet omheen!

Het is goed toeven tussen de Hoge Veluwe en de Utrechtse heuvelrug in de beide dorpen Terschuur en Zwartebroek. Dagelijks hebben heel wat Terbroekers behoefte aan de nodige mobiliteit. Op naar je werk. Toeren naar school. Gezellig gaan winkelen, kleding kopen of familie en vrienden bezoeken. Omliggende dorpen en steden worden regelmatig bezocht. Geen wonder dat er naast de sportieve fiets of de handige auto ook nog gebruik gemaakt kan worden én moet worden van openbaar vervoer: lijn 102 van Apeldoorn naar Amersfoort en vice versa. Onze leefwereld is immers groter dan Terbroek. Busvervoer is even onmiskenbaar als onmisbaar. Zou je denken… Echter: gaandeweg staat de basismobiliteit van onze beide dorpen m.b.t. het openbaar vervoer economisch zwaar onder druk. Het huidige ‘aanbod’ is niet langer vanzelfsprekend.

De gemeente Barneveld heeft een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan opgesteld waarbij een goede verbinding met openbaar vervoer om economische redenen niet langer als vanzelfsprekend dan wel ‘vanzelf-rijdend’ wordt gezien. Een politieke keuze: is er bij openbaar vervoer sprake van een voorziening? En zo ja in hoeverre is een overheid bereid daarvoor geld te investeren? Met ingang van 2020 wordt het standaard aanbod losgelaten. Vanuit een zogeheten vraag gestuurde visie wordt bezien of het openbaar vervoer ook voorziet in de dagelijkse behoefte. Er is niet langer een standaard aanbod van chauffeurs die met bussen met een vast programma op vaste tijden de dorpen doorkruisen… Afhankelijk van de actuele vraag die reizigers zelf kenbaar moeten maken, worden bussen, busjes, taxi’s etc. op maat door de vervoerdersmaatschappij ingezet. Kortom: geen standaardprogramma aanbieden, maar vraag gestuurd: “U vraagt? Wij draaien…” wordt vertaald naar “U vraagt? Wij rijden…” In de tussentijd is er nog ruimte voor oriëntatie en verkenning… een rituele dans?

Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur inventariseert graag de actuele behoefte voor ‘OOV’: “Optimaal Openbaar Vervoer”. Maak uw stem kenbaar én herkenbaar! Het provinciaal en gemeentelijk beleid is er nu immers op gericht de bus route van lijn 102 Apeldoorn-Amersfoort te onderbreken door gebruik te maken van het spoor. Vanuit Apeldoorn via Voorthuizen naar Barneveld en vandaar met de trein voorwaarts naar Hoevelaken en Amersfoort. En vice versa. Terbroekers wordt verzocht om tussen Voorthuizen en Hoevelaken gebruik te maken van ‘alternatieve vervoersmogelijkheden’... De basismobiliteit voor de inwoners van Terschuur en Zwartebroek komt met ingang van 2020 onder druk te staan. Het kan dus verkeren. Ook in het verkeer. Vandaar dat Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur enerzijds begrip toont voor de noodzaak om meer vraag gestuurd en economisch te denken maar tegelijkertijd de vinger aan de pols houdt en deze misschien op de zere plek legt. Zowel de landelijke overheid, de provinciale overheid als de gemeente Barneveld funderen immers al hun beleid op een gezamenlijk uitgesproken motto: voor alle bewoners vormt “snel, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar reizen” de absolute basis! Een mooie politieke volzin, maar reizende Terbroekers zijn uiteindelijk gebaat bij ‘de daad bij het woord voegen’. Daarnaast leeft nog steeds de actuele wens uit het Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur om een directe verbinding met zowel Barneveld als Nijkerk te hebben. Er wordt dus een appel gedaan op de inventiviteit en creativiteit van ambtenaren en politici. Laat u horen, dat geeft Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur
immers houvast.

Teken de petitie “Terschuur en Zwartebroek? Daar kun je niet omheen!”. Maak uw stem kenbaar én herkenbaar!

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik René Vaarkamp toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...