Telefoon regels aanpassen Ashram college

Wij zijn er niet mee eens dat het schoolbeleid omtreft mobiele telefoons en smartwatches is gewijzigd. Wij zouden hier graag verandering in brengen. Teken deze petitie om te laten merken dat je het met ons eens ben.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Koen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...