Teken deze petitie tegen galgoleed in Spanje!

In Spanje worden jaarlijks in februari, na het jachtseizoen, zo’n 50.000 galgo’s mishandeld of gedood wanneer ze niet (meer) aan de eisen van de jagers voldoen. De Stichting DutchGalgoLobby heeft een Manifest gemaakt en probeert nu zo veel mogelijk Bekende Nederlanders (BN-ers) te motiveren dit Manifest te onderschrijven.

Naast dit Manifest loopt er een petitie die door zo veel mogelijk Niet Bekende Nederlanders (NBN-ers) getekend zou moeten worden.

Met deze petitie en het Manifest willen wij een stem uit Nederland laten klinken. Een stem die alle lagen van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt. Een stem die vraagt om een moderne, eigentijdse omgang met dieren die voortkomt uit mededogen.

Stichting DutchGalgoLobby wil door middel van voorlichting en politieke lobby een einde maken aan het galgoleed.

Wij hebben groot respect voor de Spaanse cultuur. Dierenleed mag daarvan echter geen onderdeel zijn. Toch worden dieren veelvuldig misbruikt tijdens culturele evenementen zoals de traditionele hazenjacht.

De jagersverenigingen proberen net zoals met het stierenvechten, de traditionele hazenjacht tot nationaal erfgoed te laten verklaren. Wij vinden dat dit niet mag gebeuren omdat de jacht waarbij honden het wild vangen en doden in alle andere Europese landen als stropen wordt beschouwd en vele honden als gevolg van deze nationale traditie moedwillig worden mishandeld, gemarteld of gedood.

Wij vinden dat dieren niet moedwillig gemarteld of gedood mogen worden. Dit geldt altijd en overal, maar zeker voor een land dat tot de Europese Unie behoort.

Met het manifest en deze petitie verzoeken wij de verantwoordelijke overheden en politici, de regering en de parlementariërs van Spanje, om een einde te maken aan dit moedwillig veroorzaakte en nutteloze dierenleed.

Wij willen dat mensen die dieren onnodig zorg onthouden, mishandelen of doden, worden gestraft. Hiertoe zou wetgeving moeten worden gemaakt, aangepast en/of gehandhaafd.

DutchGalgoLobby_IMG_7485_fbvdw.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting DutchGalgoLobby om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...