Tegen de week van de lentekriebels

Kinderen zijn nog te jong om ze over dit soort zaken te vertellen. Je laat kinderen dit soort dingen normaal vinden terwijl dit niet de juiste leeftijdscategorie is! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Zainab Zaghdoud om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...