TAXIMARKT KAPOT DOOR GESUBSIDEERDE SMARTCABTaxibedrijven uit Overijssel en Gelderland aan de rand van de afgrond door de komst van Smartcab dat voor 100% wordt gesubsidieerd door de overheid. Alle chauffeurs werken met behoud van uitkering en hierdoor kan Smartcab voor 60% onder de marktprijs taxivervoer aanbieden. Smartcab is bezig met een landelijke dekking!

Oprichting Smartcab: alle chauffeurs 3 jaar lang op proefplaatsing


Twee contractvervoerders, taxi Baan en Brookhuis, hebben samen een nieuw bedrijf opgericht, speciaal voor de straattaximarkt: Smartcab. Zij hebben vanaf 1 juni 2014 van 11 gemeenten in Overijssel drie jaar lang chauffeurs ter beschikking gekregen met behoud van uitkering (middels proefplaatsingen). Het gehele personeelsbestand van Smartcab bestaat dus uit mensen die een proefplaatsing (zonder baangarantie) krijgen voor drie maanden om vervolgens een volgende groep mensen op proefplaatsing in te zetten, etc. Doordat er geen personeelskosten zijn kan Smartcab taxivervoer verrichten tegen een tarief dat 60% onder de marktprijs ligt. 

Normaliter worden taxibedrijven door de gemeente op de hoogte gehouden over nieuwe initiatieven op het gebied van taxivervoer en regelgeving hieromtrent. De gehele opzet van dit oneerlijke concept is achter gesloten deuren uitgewerkt. Pas bij de lancering van Smartcab zijn wij via de media op de hoogte gesteld van het plan dat is afgesproken tussen 11 gemeenten in Twente en taxi Baan en Brookhuis. Deze gemeenten (B&W) moedigen het initiatief van Smartcab aan onder de noemer: 'het opdoen van werkervaring'. Het is te gek voor woorden dat er voor Smartcab in een termijn van 3 jaar honderden mensen worden opgeleid tot taxichauffeur (behalen van de chauffeurspas) en deze personen na drie maanden werken zonder inkomen weer op straat staan. 

Geen pensioen en sociale zekerheid voor chauffeurs Smartcab


De taximarkt heeft in de afgelopen jaren zware klappen gehad. Niet alleen door de bezuinigingen van de overheid, maar ook door de gestegen personeelslasten hebben al veel bedrijven het niet overleefd. Subsidiegeld wordt nu gebruikt om concurrentievoordeel uit te halen ten gunste van Smartcab. De reguliere taxibedrijven, die wel hun personeelslasten (loonkosten, sociale lasten, pensioenpremies, ed) zelf moeten betalen, kunnen niet concurreren met Smartcab. Het klantenbestand van de huidige taxibedrijven loopt massaal over naar Smartcab, omdat de prijs van een taxirit toch doorslaggevend is voor de klant. 

De eerlijke bedrijven: ontslagen chauffeurs en dreiging faillissement


Het verrichten van straattaxivervoer tegen minder dan de helft van de marktprijs heeft al een aantal ontslagen van taxichauffeurs opgeleverd bij reguliere taxibedrijven uit Enschede. Ook zijn er kreten uit de taximarkt, een markt die er door de economische crisis en de bezuinigingen van de overheid slecht aan toe is, dat er faillissementen dreigen aan te komen door de komst van een bedrijf dat voor 100% wordt gesubsidieerd door de overheid. 

Er hebben zich inmiddels al een tiental sollicitanten (chauffeurs die bij Brookhuis hebben gewerkt zonder inkomen) gemeld bij de reguliere taxibedrijven. Zij zijn nu op zoek naar een baan waar ze wel loon ontvangen, er sociale lasten over hen wordt betaald en waar ze een pensioen kunnen opbouwen. Zodat zij net als de rest van werkend Nederland na hun 67e levensjaar een aanvullende pensioenuitkering zullen ontvangen. Bij taxi Baan, Brookhuis en Smartcab hebben deze chauffeurs geen loon ontvangen en geen pensioen opgebouwd. 

Smartcab beweert 's nachts geen taxi's aan te bieden, echter feit is dat er na middernacht bij een reservering van een Smartcab een 'normale' taxi van Brookhuis komt opdagen. De eerlijke taxibedrijven zien hun klanten op grote schaal overstappen naar Smartcab. 

ALLE CHAUFFEURS VAN SMARTCAB WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING EN RIJDEN VOOR 60% ONDER DE MARKTPRIJS

Wij, Taxi Vereniging Enschede, zijn een spreekbuis voor taxibedrijven die al ruim een decennium actief zijn in het personenvervoer. 

Er moet een halt worden geroepen aan de praktijken van Smartcab! 

ONDERTEKEN NU DE PETITIE! 


Stuur deze petitie door naar zoveel mogelijk organisaties/ bedrijven / kennissen / vrienden / familie e.d. om deze onzinnige subsidie van de overheid te stoppen! 


Met vriendelijke groet, 

 

Taxi Vereniging Enschede
E. info@taxiverenigingenschede.nl
i. www.taxiverenigingenschede.nl