TATTOO ART IS ART

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

Tatoeëren valt nog niet onder de kunstsector maar onder ‘’overige activiteiten’’. De vraag die hierbij omhoog komt is natuurlijk ‘’waarom?’’. Waarom valt tatoeëren onder ‘’overige activiteiten’’ terwijl er duidelijk sprake is van kunst. Bij het tatoeëren komt natuurlijk het tekenen voor en daarnaast is er zeker sprake van vaardigheid en verbeelding. Daarnaast zijn tatoeages voor velen iets moois en betekenisvols. 

Tattoeerders betalen op dit moment nog 21% belasting over het verkopen van hun kunst en het aanbieden van hun dienst. Terwijl al het andere wat wel onder kunst valt, slechts 9% belasting afdraagt. Om deze reden kan men dus stellen dat dat niet evenredig is aangezien tatoeëerders ook kunst creëren en deze permanent op de huid van een persoon tatoeëren. Hierbij kan je dus stellen dat de huid van een persoon als het ware het doek is voor de tatoeëerder. Waar dus een schilder of tekenaar een doek gebruikt, gebruikt de tatoeëerder de menselijke huid om de kunst op te vereeuwigen.

Om deze reden zou het dus ook eerlijk en evenredig zijn om tevens tatoeëerders onder de kunstenaars belasting te laten vallen en dus ook tatoeëerders slechts 9% belasting te laten afdragen. 

 

BENT U ZELF TATOEËERDER OF BENT U HET GEWOON EENS MET DEZE STELLING. TEKEN DAN DEZE PETITIE ZODAT WIJ VERDERE STAPPEN KUNNEN ONDERNEMEN. #TATTOOARTISART

----------------------------------ENGLISH BELOW----------------------------------------

Art is the conscious creation of something beautiful or meaningful using skill and imagination. It encompasses a wide range of human activities, including painting, drawing, printmaking, sculpture, modern media arts, theatre, dance, music and song, photography, film, architecture, literature and poetry.

Tattooing does not yet fall under the art sector but under ''other activities''. The question that arises is of course "why?" Why does tattooing fall under ''other activities'' while it is clearly art. Tattooing naturally involves drawing and there is certainly skill and imagination involved. In addition, tattoos are something beautiful and meaningful for many.

Tattoo artists currently pay 21% tax on selling their art and offering their service. While everything else that does fall under art only pays 9% tax.

For this reason, it can be said that it is not proportionate as tattoo artists also create art and tattoo it permanently on a person's skin. You can therefore say that a person's skin is, as it were, the canvas for the tattoo artist. So where a painter or draftsman uses a canvas, the tattoo artist uses human skin to immortalize the art. For this reason, it would be fair and proportionate to also include tattoo artists under the artist tax and therefore also have tattoo artists pay only 9% tax.

ARE YOU A TATTOO ARTIST YOURSELF OR DO YOU JUST AGREE WITH THIS STATEMENT? PLEASE SIGN THIS PETITION SO THAT WE CAN TAKE FURTHER STEPS. #TATTOOARTISART

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik INKWITHBUBBLES om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...