Taalexamens afschaffen

Taalexamens moeten afgeschaft worden in het Pyxiscollege! Dit is een hele lange tijd niet van toepassing geweest en na zoveel jaar wordt het terug ingevoerd. 


Esmee Schmitz en Jane In de Braekt    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Esmee Schmitz en Jane In de Braekt om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...