Switch zondagselectie naar zaterdag

Deze handtekeningenverzameling is opgezet met als doel om draagvlak te creëren binnen VOGIDO om te kijken naar de mogelijkheid om een prestatieve zaterdagselectie op te richten bij VOGIDO. Vanuit een groot deel van de zondagselectie, de zaterdag recreatieve teams en de oudere jeugd (o17- en o19-junioren) is een groeiende belangstelling voor het zaterdagvoetbal. Op dit moment is er geen zaterdag selectie-elftal binnen VOGIDO en daar willen wij wat aan doen. Onze wens om een zaterdagselectie te kunnen realiseren binnen VOGIDO was ingediend bij het bestuur. Uit gesprekken die hierop volgden, is duidelijk geworden dat er geen zaterdag- en zondagselectie gaat komen bij VOGIDO. Het bestuur heeft aangeraden een handtekeningenactie te doen om te inventariseren wat de draagkracht is voor dit plan. Deze handtekeningenactie zal worden voorgelegd aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Voor de overige seniorenteams zal er dus zeker niks veranderen.

Ontwikkeling selectievoetbal

Er is een trend gaande dat steeds meer clubs er voor kiezen om van zondag naar zaterdag te gaan. Clubs rondom VOGIDO (Quick 20’, Rigtersbleek, etc.) hebben de overstap al gemaakt en zo zijn er nog veel andere clubs die VOGIDO al voor zijn geweest. De Stentor omschreef anderhalf jaar geleden deze trend al en deze is alleen maar zichtbaarder geworden (bron: https://www.destentor.nl/amateurvoetbal/van-zondag-naar-zaterdagvoetbal-dat-is-een-trend-geworden~a9a31196/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).

Ook de KNVB heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen (bron: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62206/uitkomsten-landelijk-onderzoek-zaterdag-en-zondagvoetbal).

De belangrijkste conclusies in dit onderzoek met 3912 respondenten zijn:

-        Spelers hebben veranderende behoeften
-        Spelers geven (om uiteenlopende redenen) steeds vaker de voorkeur aan zaterdag als vaste speeldag. Verenigingen volgen hierin en stappen over van speeldag.
-        Jeugdspelers hebben in toenemende mate voorkeur voor blijven voetballen op zaterdag  

De onderbouwende resultaten zijn:
-        Zaterdag voetballers hebben een duidelijke voorkeur voor de zaterdag als speeldag. (96%)
-        Zondag voetballers zijn juist verdeeld (52% kiest voor de zondag, 48% kiest voor zaterdag)
-        Zowel zaterdag (85%) - als zondag voetballers (62%) kiezen de favoriete speeldag voornamelijk op basis van wat het beste past in het sociale leven.
-        61% van de spelers die zijn overgestapt van zondag naar zaterdag doet dit vanwege een persoonlijke keuze. 18% vanwege de keuze van de vereniging
-        Zaterdag voetballers spelen op zaterdag omdat dit beter aansluit op hun sociale leven (73%)
-        Zondag voetballers omdat de vereniging die dag nou eenmaal als speeldag heeft (83%)
-        Driekwart van de zondag voetballers zou een overstap naar zaterdagvoetbal geen probleem vinden.
-        1 op de 10 verenigingen is in de afgelopen 5 jaar overgestapt naar zaterdagvoetbal. De spelers hadden deze speeldag als voorkeur
-        Ruim 1 op de 10 zondagclubs hebben de intentie om met het eerste elftal over te stappen naar zaterdag

Voordelen switch naar zaterdagvoetbal (input: onderzoek KNVB)

De KNVB heeft de 3912 respondenten de vraag gesteld wat zij verwachten wat er zal gebeuren wanneer de club een switch maakt naar de zaterdag. De respondenten verwachten vooral de volgende veranderingen:

-        Goed voor de kantineomzet
-        Goed voor inzet vrijwilligers
-        Goed voor publieke belangstelling
-        Meer leven op de vereniging
-        Meer derby’s
Daarnaast zijn wij overtuigd dat een switch kan leiden tot meer belangstelling vanuit de jeugd voor de selectie-elftallen. Iets waar het op dit moment aan schort. Er komen de laatste jaren bijna geen spelers meer door vanuit de jeugd naar de selectie. Wanneer de selectie op zaterdag speelt, zal hier waarschijnlijk verandering in komen.

Nadelen switch naar zaterdagvoetbal (input: onderzoek KNVB)

-        Te veel teams actief op één speeldag
-        Slecht voor indeling velden
-        Sluiten van accommodatie op zondag
-        Slecht voor kantineomzet
-        Minder derby’s Wij denken dat vooral het nadeel ‘te veel teams actief op één speeldag’ belangrijk is.

Logistieke uitdagingen switch naar zaterdag

De grootste uitdaging die een eventuele switch van zondag naar zaterdag met zich meebrengt is dus het probleem van de velden. Op dit moment is het al lastig om alle teams op zaterdag in te kunnen plannen. Dit zou met een overgang dus een nog lastigere puzzel worden. Daarnaast zijn er zorgen omtrent kantinebezetting en terreinbeheer. Toch denken wij dat deze ‘problemen’ op te lossen zijn en dat het de moeite waard is om hier energie in te steken wanneer er genoeg brede interesse is binnen de club. Een mogelijke oplossing voor het probleem van de velden op zaterdag is dat de selectie af en toe op vrijdagavond speelt. De KNVB stelt dat de helft van de voetballers het prima vindt om soms op vrijdagavond te spelen. Daarnaast verwachten wij dat de inzet van vrijwilligers kan worden vergroot door op zaterdag te voetballen.

Wij geloven in een overgang van de selectie-elftallen van zondag naar zaterdag. Geloof jij hier ook in? Teken dan nu de petitie, zodat het kan worden besproken tijdens de algemen ledenvergadering!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Youp Johannink toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...