Studiedruk en hoge financiële drempels bij HvA studenten

Beste HvA student,

Als u deze petitie ondertekend dan steunt u de onderstaande brief aan het College van Bestuur:

Aan het College van Bestuur van de HvA,

Betreft: Studiedruk en hoge financiële drempels bij HvA studenten

 Amsterdam, 13 juni 2019

Geachte leden van het College van Bestuur,

Uit een persbericht* van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) komt het volgende naar voren:

•          Eén op de drie jongeren, die nu bestuurswerk doen, heeft ronduit moeite om rond te komen.

•          55% van de bestuurders van studentenverenigingen geeft aan dat de animo voor bestuurswerk de afgelopen vijf jaar fors is gedaald.

•          Van alle fulltime bestuurders, die staan ingeschreven bij een (hoger) onderwijsinstelling, kan maar de helft (53,9%) gebruikmaken van een speciaal hiervoor in het leven geroepen regeling, het ‘collegegeldvrij besturen’.  

Hierboven staan de gevolgen van studiedruk en hoge financiële drempels die nadelig effect hebben op de participatie van studenten bij studentenverenigingen. Het persbericht van de LKvV is niet specifiek op HvA studenten gericht, maar aangezien de factoren die als oorzaken worden aangedragen als belemmering van bestuurswerk (studiedruk en financiële drempels) ook aanwezig zijn op de HvA. Vragen wij ons af of dit een negatief effect heeft op de studentenparticipatie aan de HvA, in de breedste zin van het woord.

Daarom vragen wij u het volgende:

- Zou het CvB een onderzoek willen instellen naar de gevolgen van studiedruk en financiële drempels die studenten ervaren?

- Als uit dit onderzoek blijkt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de studentenparticipatie, welke maatregelen zou het CvB dan nog meer willen nemen om de participatie te bevorderen? 

 

Wij zien uit naar jullie reactie.


Bestuur van HvASamen (www.hvasamen.nl of bestuur@hvasamen.nl)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Bestuur van HvASamen (www.hvasamen.nl of bestuur@hvasamen.nl) toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...