Studenten 2VR willen een herkansing voor het assessment

In deze petitie zijn de tweedejaars studenten Vroedkunde het eens over de volgende punten:
- Het assessment is doorgegaan zonder dat we er voldoende over geïnformeerd werden. Het was voor alle studenten heel erg onduidelijk wat we konden verwachten en wat we juist moesten studeren en oefenen.                                                                             - Een groot deel van het jaar was het vaardigheidslab gesloten om zelfstandig te gaan oefenen door de corona.                                                                                              - Heel wat docenten gaven doorheen dit schooljaar aan dat het assessment ook dit jaar waarschijnlijk niet zou doorgaan, dat het wel doorging wisten we niet erg lang opvoorhand. Toen dit gezegd werd liepen veel studenten stage waardoor zij nog heel erg weinig tijd hadden om zichzelf hier nog op voor te bereiden.                                          - Tijdens het assessment werden er technieken verwacht van ons waarvan wij geen praktijklessen gehad hebben. Tijdens het hele schooljaar hebben we weinig praktijksessies gekregen. Tijdens deze HOT's werden we dan ook niet voldoende begeleid.                                                                                                                   - We vinden het niet terecht dat sommige studenten een eenvoudiger assessment krijgen dan anderen. Iedereen zou op dezelfde technieken getest moeten worden en niet moeten worden afgerekend op die ene techniek waarin ze minder goed is en die ze dan juist moet uitvoeren op het assessment.                                                                        - Heel wat studenten hebben nog geen verloskamer stage gehad, wat wilt zeggen dat ze nog nooit een bevalling gezien hebben, laat staan één hebben uitgevoerd. We vinden het niet oké dat we op het assessment een pathologische bevalling moeten doen, terwijl we de ervaring nog niet eens hebben van een fysiologische bevalling.                                   - Als wij het olod werkplekleren 2 niet behalen doordat we het assessment niet slagen, dan zouden we al onze stages (12 weken) opnieuw moeten doen, ookal zijn ons punten voor al die stages goed geweest. Dit is echt niet oke. Hierdoor zouden we een jaar achterstand oplopen.                                                                                                  - De studenten van 3VR moesten het assessment niet doen o.w.v. de corona. Bij ons ging dit gewoon door ookal hebben wij ook zo goed als geen lessen gekregen. Deze studenten mochten dus allemaal naar hun volgende jaar als zij geslaagd waren voor hun stages. Wij mogen dit niet als wij door het assessment werklplekleren 2 niet behalen. Dit is alles behalve eerlijk en correct. Het assessment ging ook vorig jaar niet door toen wij in het eerste jaar zaten waardoor we hier ook geen houvast aan hadden.                        - De enkele voorbeelden van casussen die we ter beschikking hadden zijn erg verouderd. Ook waren deze niet zoals we het op ons assessment moesten doen.                               - Ook was het erg opvallend dat niet iedereen gelijk beoordeeld werd. De ene docent was meer soepel en gaf hints en de andere docent zei helemaal niets. bv. een van de studenten had geen knip gezet tijdens de bevalling en mocht toch nog steeds tonen dat ze het hechten kon. De andere student die ook geen knip gezet had mocht dit niet en was hiervan dan punten kwijt. 

- Wat wij studenten met deze petitie willen bereiken is tonen dat wij ons hier allemaal zo bij voelen en dat wij hopen dat hiermee rekening gehouden zal worden.

Wij willen heel graag dat er een mogelijkheid tot herkansing komt. Alle examens moeten worden herkanst en ook de stationsproeven (praktijkexamens), dus vinden wij dat we bij deze proef ook de mogelijkheid moeten krijgen om onze punten recht te zetten als het bij de eerste keer niet lukte. Het assessment heeft een hele grote impact op ons totaalcijfer want deze telt voor 25% mee

We vinden dat het assessment niet zo zwaar zou mogen doorwegen tegenover de stages en dat we echt een kans moeten krijgen om dit te herkansen omdat we nu wel weten wat er verwacht wordt en we alles uit de kast willen halen om werkplekleren 2 te kunnen behalen.

Wij hopen hiermee heel erg dat we ondanks deze moeilijke schooltijd tijdens de coronaperiode toch nog een tweede kans kunnen krijgen om deze proef te behalen, zoals we dit bij de andere examens ook hebben.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik studenten 2VR om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...