Stop Uitbreiding Industrieterreinen Oudenaarde

Ondergetekenden protesteren hiermee tegen de recent opgestarte procedure voor een plan-milieueffectrapportage met als doel de industrieterreinen te Oudenaarde uit te breiden.
Wij verzoeken de betrokken overheden en adviserende/vergunningverlenende instanties de procedure stop te zetten
Aansluitend verzoeken wij dat het stadsbestuur Oudenaarde de kennisgevingsnota negatief adviseert en de Provincie Oost-Vlaanderen vraagt om een nieuwe ruimtelijke economische studie te maken waarbij uitgegaan wordt van een regionale visie, van correcte hypotheses inzake de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen en van bijkomend te onderzoeken sociaal-economische factoren zoals bv. de arbeidsmarkt.  Het is van belang dat ook gemeenten zoals Kluisbergen (Ruien), Kruishoutem (Prijkels, Zaubeek), Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem enz. betrokken worden.


Actiecomité tegen Uitbreiding Industrieterreinen Oudenaarde    Neem contact op met de schrijver van de petitie