STOP SLUITING school en peuterspeelzaal in HULTEN

Het beleidsplan van Stichting Nuwelijn is duidelijk: Het bestuur belooft verantwoordelijkheid te nemen voor blijvend onderwijs en opvang in de kleine kernen van Gilze en Rijen.
Desondanks is door Nuwelijn het voornemen aangekondigd de basisschool en peuterspeelgroep in Hulten augustus 2024 vrijwillig te sluiten, hoewel het leerlingenaantal nog ruim boven het wettelijke minimum zit en het onderwijs op de school als goed wordt gewaardeerd.

Kinderen lopen hierdoor in de toekomst een kans mis op kwalitatief goed onderwijs in een kleinschalige en veilige omgeving.
Daarnaast heeft sluiting van de school een grote impact op de gemeenschap in Hulten. De school en peuterspeelgroep zijn een belangrijke bron van verbinding en levendigheid. Als deze verdwijnt, blijft er van de leefbaarheid in deze kleine kern weinig over.

Net als de gemeenteraad en de medezeggenschapsraad van de school vinden wij dit onacceptabel! Leerlingen en ouders verdienen dit niet !IMG_5520.JPG

Voelt u zich ook verbonden met de school "De 3 Musketiers"en de peuterspeelgroep"Hummeldonck" of de Hultense gemeenschap
en wilt u dat de basisschool en peuterspeelgroep in Hulten behouden blijven?

Teken dan deze petitie!

Samen moeten wij deze sluiting stoppen. Help ons mee


Belangenvereniging Hulten - Corrie Gillis    Neem contact op met de schrijver van de petitie