Help ouderverstoting strafbaar te maken in Nederland

‘Ouderverstoting moet strafbaar worden gesteld’

 
 

 

Stop ouderverstoting

Elke "weldenkende gezonde" ouder heeft recht op contact met zijn of haar kinderen.

Wij

Verstoten vaders en moeders ,grootouders ,familie ,vrienden.

Constateren

Erkenning ouderverstoting nodig is .

Steeds meer kinderen hebben door achterlopende wetgeving en niet uitvoerbaarheid van de wetgeving geen contact meer met 1 van hun ouders, waardoor het kind in scheidingssituaties onnodig veel risico loopt de zorg en opvoeding van 1 van de ouders te moeten gaan missen.

Ouderverstoting en oudervervreemding worden niet als een vorm van geestelijke kindermishandeling beschouwd, noch in de toepassing van het strafrecht noch in de Jeugdzorg.

niet alleen wordt oudervervreemding niet bestraft, het wordt zelfs door rechters beloond want deze rancuneuze ouder indoctrineren eerst ongestraft hun kind, daarna wordt in een kort gesprek met het geïndoctrineerde kind zonder aan waarheidsbevinding te doen  door de rechter het kind en de  andere ouder de omgang ontzegt of geminimaliseerd ‘in belang van het kind’. 

Kinderen verliezen niet alleen een ouder maar ook de verdere familie leden. 
Dit alles heeft grote gevolgen voor ouders en kinderen

Nederland riskeert dezelfde tik op de vingers als die Duitsland van het Europees Hof voor de rechten van de mens kreeg. Kinderen in Nederland worden nog niet beschermd tegen oudervervreemding.

Oudervervreemding is als geestelijke kindermishandeling op zich strafbaar, het dient dan ook vervolgd te worden en te leiden tot wijziging van de hoofdverblijfplaats van het kind om die daartegen te beschermen.

Nog steeds worden vele proces verbalen geseponeerd ,ook bij het hoorrecht van de kinderen wordt er niet aan waarheidsbevinding gedaan.

Een diepgaand onderzoek kan toch niet 1 onderzoek zijn met 1 persoon zonder dat de omgeving van kind en ouders wordt gehoord 


Voorstellen:

a)    Oudervervreemding en het brengen van kinderen in een loyaliteitsconflict is een vorm van geestelijke kindermishandeling en dient door Jeugdzorg en ook door het OM als zijnde mishandeling als zodanig te worden behandeld.
b) snel handelen is van groot belang om de gevolgen te beperken, welke dit kan hebben.
c)  indien er sprake is van oudervervreemding of het gevaar voor ouderverstoting reëel is dan dient dit vanuit Jeugdzorg tegengegaan te worden door de band tussen het kind en de andere ouder weer op te bouwen en te versterken.
En dient er door de jeugdrechtbank te worden ingegrepen
d)  Bij oudervervreemding en/of het aanhoudend brengen van kinderen in een  loyaliteitsconflict dient de hoofdzorg bij de andere ouder te komen te liggen of op zn minst verplicht gedeeld verblijf in plaats van het contact tussen kind en verstoten ouder nog te verminderen in het belang van het kind .
Daar er niet wordt gehandeld in het belang van het kind als men het contact met zn ander ouder ontneemt maar eerder verdere schade toebrengt en loyaliteits conficten mee in de hand helpt .
e) erkenning van het ouderverstotingssyndrome en een plaats in de DSM-5 .
f) dat er aan het hoorrecht van de kinderen ook aan waarheidsbevinding wordt gedaan   

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tredsom Alex om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...