Stop ongelijkheid in de Vlaamse Kinderopvang

EenVoetjeVoor_logo-tekst.jpg
www.eenvoetjevoor.be
 
ONZE EISEN

1. 
Gelijke rechten in de kinderopvang

1.1. Gelijk loon voor gelijk werk -> realisatie groeipad zoals beloofd

1.2. Iedereen die dat wenst IKT, trap 2A -> gelijke subsidiering voor alle kinderdagverblijven, tenzij de ondernemer zelf geen vragende partij is en liever een vrije prijs aanhoudt.

2. Geen besparingen voor kinderopvang

2.1. We zijn niet akkoord met de besparingen voor trap 2A

2.2. We zijn niet akkoord met de besparingen bij ondersteunende diensten

2.3. We willen ook in de toekomst geen besparingen meer in de kinderopvang, ook niet verborgen zoals in het verleden al gebeurd is (bij indexering bijvoorbeeld)

3. Voorrang voor huidige initiatieven

Voorrang voor huidige initiatieven bij nieuwe investeringen in plaats van het creëren van nieuwe 'onbetaalbare' plaatsen. Dit in het belang van de leefbaarheid binnen de sector.

4. Een deftig statuut voor de onthaalouders

Een onthaalouder heeft recht op een volwaardig werknemersstatuut, zoals elke andere kindbegeleid(st)er in de sector.

5. Eerlijke communicatie

Eerlijke communicatie naar de buitenwereld: Niet enkel vernoemen van de extra plaatsen die men creëerde maar ook van de verloren gegane plaatsen.

6. Gerealiseerde kwaliteit borgen en verhogen

6.1 Door een hogere kindratio naar analogie van Scandinavische landen.

6.2 Door afdoende subsidiëring van de werkingskosten om wetgeving (alle huidige en toekomstige plichten) te realiseren

6.3 Standvastigheid in wetgeving

 

Uiteindelijk doel:

1. Inwilligen van onze eisen binnen deze legislatuur
2. Kwaliteitsvolle kinderopvang in Vlaanderen
3. Eerlijke verloning voor alle medewerkers en organisatoren binnen de sector kinderopvang -> leefbaarheid binnen de sector verhogen!
 

"Een voetje voor kinderopvang" een initiatief van Miki BV    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat "Een voetje voor kinderopvang" een initiatief van Miki BV alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...