STOP! nieuwe windturbines Zoeterwoude-rijndijk

Wanneer de plannen voor het plaatsen van 2 tot 4 EXTRA windturbines in de oksel van de N11/A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk doorgaan, voorzien wij overlast voor de inwoners van Zoeterwoude-Rijndijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en trillingen. Het is mogelijk dat ook inwoners van Zoeterwoude-Dorp en Weipoort hier overlast van gaan ondervinden.

Daarnaast heeft het ook nadelige effecten voor de natuur aan de Elfenbaan (groenstrook tussen N11 en de spoorbaan) en Polderpark Cronesteyn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan insecten, vogels en vleermuizen. 

TEKEN DUS DE PETITIE TEGEN HET PLAATSEN VAN DE WINDTURBINES!!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Gezond Zoeterwoude om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...