Stop KOZP demonstraties tijdens intochten!

Zoals jullie allemaal weten is KOZP (Kick Out Zwarte Piet) al een paar jaar actief, net zoals onze organisatie, echter het verschil is dat er door KOZP wordt gesproken over een vreedzaam protest, maar telkens weer kinderen en ouders uitgescholden worden, bedreigd of sommige zelfs doodsbedreigingen. 

Ieder jaar zijn ze weer in de media met de nodige ophef, waaronder arrestaties of filmpje's waarbij KOZP zich gigantisch misdraagt.

Wij als organisatie (Actie Groep Pro Zwarte Piet) pleit dan ook voor een volledig verbod op het demonstreren tijdens intochten waarbij kinderen aanwezig zijn.

Zoals laatst al is aangegeven door de "Blokkeerfriezen", achten ze de situatie niet meer veilig voor hun kinderen wanneer KOZP komt "demonstreren".

 

Daarom willen wij jou vragen deze petitie te tekenen en ons te helpen naar een algeheel verbod op demonstraties tijdens de intochten. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Alexander Rüter om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...