Stop de teloorgang van woonwijk Ginnekenshoek, Beerse.

Via deze petitie willen wij bezwaar aantekenen tegen het bekomen van een planologisch attest door NV ADAMS, Polendam, Beerse. Het betreft het openbaar onderzoek met kenmerk 2.84/13004/101.1

Bezwaren :

Dat van een herbevestigd agrarisch gebied een industriegebied gemaakt wordt.

Het woongebied en wooncomfort worden nu al benadeeld en is bij uitbreiding van de firma niet compatibel met wooncomfort

voorgestelde gebouwen passen zowel in de korte als lange termijn voorstellen niet in de omgevende structuur met biologisch waardevol gebied. Het landelijk karakter van de woonwijk wordt dramatisch verstoord. 

De groene corridor richting Luysterborgh, het Blak, Vogelzang, Meergoor, Nova en toekomstig werelderfgoed Kolonie Merksplas en Kolonie Wortel richting grens worden ernstig verstoord. Bedreiging van de zeldzame kamsalamander. Deze soort staat op de rode lijst als zeer kwetsbaar.

De impact op de mobiliteit.Polendam wordt extra zwaar belast. De bruggen worden extra belast. qua mobiliteit gaat het echter niet enkel alleen om onze woonwijk, maar veel ruimer, omdat zwaar vrachtverkeer door de dorpskern en langs scholen verloopt. De levenskwaliteit van woonwijk Ginnekenshoek gaat achteruit

Nog meer overlast door fijn stof en geluidshinder! Er wordt ASBEST opgeslagen.

De uitbreiding van NV Adams hoort thuis op een industrieterrein!!!

 

IMG_7383.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zicht op de 6,5 ha groene weide. Die zal helemaal verdwijnen. 

Op de achtergrond De firma Adams NV. Heel de site kon niet op de foto.

IMG_7379.jpg

 

 

 


Actiecomité woonwijk Ginnekenshoek, Beerse    Neem contact op met de schrijver van de petitie