Stop de prikbus!

Minister De Jonge gaat na de zomer 'prikbussen' van de GGD inzetten om jongeren (vanaf 12 jaar) te laten vaccineren.
 
Letterlijke quote: "Dus de prikbus op locatie van scholen, dat is een beeld dat je heel veel gaat zien, op alle vormen van het onderwijs vanaf het VO."
 
Als je dit, net als ik, ook verwerpelijk vindt, teken dan de petitie.
 
Gezien:
  • het zelfbeschikkingsrecht van de mens
  • de ouders die hierin ook een stem dienen te hebben
  • de IFR (infection fatality rate) die gelukkig meevalt, zeker onder jongeren
  • de gemelde bijwerkingen wereldwijd, waar we nog niet voldoende zicht op hebben
  • het feit dat vaccinatie besmettelijkheid niet altijd terugdringt
  • er nieuwe (gen)technologie gebruikt wordt in de vaccins (mRNA en/of vector) waarover op langere termijn nog niets bekend is qua effecten op gezondheid
  • de 'peer pressure' die op kan treden bij leerlingen; waardoor in een opwelling tot vaccineren kan worden besloten.

zou het al dan niet komen tot een vaccinatie een zorgvuldig proces moeten zijn. En niet in de vorm van een 'roadshow' gegoten moeten worden.

School moet een veilige plek zijn. Niet een plek waar jongeren onder (grote) sociale druk kunnen komen te staan om een experimenteel vaccin te accepteren dat mogelijk hun gezondheid kan schaden. 
 
Een bezorgde burger & moeder
 
Nb. als je anoniem wil tekenen kies je bij 'handtekening openbaar tonen' voor Nee.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nanda om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...