Stop de discriminatie in gezondheidszorg: Gelijkwaardige terugbetaling voor alle patiënten

Wij, de ondergetekenden, zijn verontrust over een onrechtvaardige praktijk die de toegang tot gezondheidszorg belemmert en patiënten treft die afhankelijk zijn van zorgverleners die niet-geconventioneerd zijn. De huidige regeling waarbij patiënten van gedeconventioneerde hulpverleners minder terugbetaling ontvangen, creëert een ongelijk speelveld en discrimineert patiënten op basis van hun keuze voor een zorgverlener.

Het recht op gezondheidszorg is fundamenteel en zou niet afhankelijk mogen zijn van de keuze van een zorgverlener. Het is onaanvaardbaar dat patiënten die gedeconventioneerde zorgverleners verkiezen, worden gestraft met lagere terugbetalingen, waardoor ze financieel worden benadeeld en beperkt in hun toegang tot kwaliteitszorg.

Daarom roepen wij op tot het stopzetten van deze discriminatoire praktijk en het invoeren van een eerlijk beleid waarbij alle patiënten, ongeacht hun keuze voor een zorgverlener, gelijke terugbetaling ontvangen voor medische diensten.

Wij dringen er bij de bevoegde instanties en beleidsmakers op aan om deze kwestie serieus te nemen en concrete stappen te ondernemen om discriminatie in de gezondheidszorg uit te bannen. Samen kunnen we streven naar een gezondheidszorgsysteem dat gebaseerd is op gelijkheid, rechtvaardigheid en respect voor de keuzes van individuele patiënten.

Sluit u aan bij ons in onze strijd voor gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Teken deze petitie en help ons om verandering teweeg te brengen.


Zorgverleners tegen de discriminatieregel    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Zorgverleners tegen de discriminatieregel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...