Stop de criminalisering van actievoerders tegen politiegeweld

 

polpoel1.jpgWij namen kennis van een besluit van de burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close, waarin beslist werd om een tijdelijk manifestatieverbod op te leggen op 5 december voor de samenkomst «Stop de klassenjustitie, stop de racistische rechtspraak».

Dit besluit werd uitgehangen als affiche op het Poelaert plein. Het burgemeestersbesluit begint met het vermelden van een aantal recente gerechtelijke beslissingen en gevallen van straffeloosheid bij de politie, die de aanleiding waren voor de samenkomst gepland op 5 december. Het vervolg van de tekst is echter totaal onaanvaardbaar vanuit democratisch oogpunt.

We nemen duidelijk stelling tegen de leugenachtige aantijgingen, de bewuste verwarring en de kwaadsprekerij die in dit besluit worden gehanteerd. Ze tonen een gevaarlijke evolutie in de benadering door de politie, blijkbaar onder invloed van een wereldvisie en van praktijken typisch voor extreemrechts. Dit alles goedgekeurd door de burgemeester van de Stad Brussel.

Om te beginnen toont het besluit een flagrant miskennen van de aard van de organisatie van de manifestatie. Rond de oproep « Stop de klasse justitie, stop de racistische rechtspraak » waren 25 verschillende organisaties verenigd.  Toch wordt in het burgemeester besluit bijzonder uitgehaald naar Axel Farkas, de actievoerder die door het samenwerkingsverband werd gemandateerd om de politie te contacteren.

Hij wordt, zonder enig bewijs beschreven als « een activist die gekend staat voor het zoeken van de confrontatie met de politie ». Hierna volgt een andere valselijke aantijging, « hij weigert systematisch iedere dialoog met de politie ». Gauche anticapitaliste / SAP – Antikapitalisten, de organisatie waarvan hij lid is, wordt beschreven als « een uiterst linkse groep die meermaals deelnam aan uit de hand gelopen betogingen ». Op die manier wordt de verantwoordelijkheid voor eventuele incidenten vooraf al bij de ideale zondebokken gelegd.

Dit besluit getuigt bij de politie van een visie op sociale bewegingen die meer lijkt op samenzweringstheorieën. Sociale bewegingen en acties zouden niet als uitdrukking van sociale en politieke tegenstellingen ontstaan, maar louter als puur product van kleine groepjes manipulatoren.

De politie van Brussel weet nochtans heel goed dat de organisatoren, via Axel Farkas, een reeks constructieve voorstellen deden om de samenkomst te kunnen houden en op een democratische wijze de eisen naar voor te brengen, met volle respect voor de corona maatregelen. Maar al deze voorstellen van de organisatoren werden door de politie zelf verworpen. Het besluit spreekt zich trouwens tegen waar het de zaken voorstelt alsof de organisatoren de politie niet zouden hebben gecontacteerd, terwijl Axel Farkas dit wel degelijk gedaan heeft, hiertoe gemandateerd door de betrokken verenigingen.

De rest van de tekst versterkt nog deze samenzweringsvisie van het politieverslag, waar er een amalgaam wordt gemaakt van de collectieven ter ondersteuning van de slachtoffers en hun families, Gauche anticapitaliste / SAP - Antikapitalisten, de anarchisten (sic) en « de jeugd van de probleemwijken » (sic). Deze verschillende organisaties en groepen individuen worden op groteske wijze, collectief en zonder enig bewijs, beschuldigd van “incidenten”, waarvan de exacte teneur niet bekend is.

Alles wijst erop dat hier niet het falen van het beheer vanwege de politie en haar gewelddadige repressie worden bedoeld, zoals die telkens tegenover de genoemde bewegingen werden uitgeoefend (Black Lives Matter, Zorg in actie en de rellen die uitbraken na de schandalige vonnissen rond de oorzaak van de dood van Adil). Het aan de kant schuiven van commissaris Vandersmissen na de “incidenten” rond de manifestatie van Zorg in actie, zouden de politie van Brussel eerder moeten aanzetten tot iets meer terughoudendheid in haar aantijgingen en tot het opkuisen van haar eigen rangen in plaats van vreedzame manifestanten zwart te maken.

Tenslotte roept het besluit, zoals te verwachten was, het risico voor de volksgezondheid in als voorwendsel om de samenkomst te verbieden. Terwijl de organisatoren in hun contact met de politie duidelijk en uitdrukkelijk hadden aangegeven alle noodzakelijke maatregelen hierrond te willen nemen, waren er op dat moment duizenden mensen aan het shoppen in de straten van de hoofdstad.

Moeten we hieruit besluiten dat voor de socialistische burgemeester van Brussel de winsten in de winkelstraten – waar de mensen in veel minder veilige omstandigheden op een hoop lopen dan op een samenkomst in open lucht waar de fysieke afstandsregels gewaarborgd kunnen worden (het Poelaert plein is het grootste plein van Brussel-stad) – voorrang krijgen op de democratische rechten? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Wij zijn ook erg verontwaardigd over het feit dat de publieke en valse aantijgingen in dit besluit, wel erg lijken op een dreigement en een afrekening. Erger nog, de manier waarop dit besluit werd bekend gemaakt, de onderliggende toon van de tekst, leken er volledig op gericht om politiegeweld al vooraf in te dekken voor het geval dat de organisatoren de samenkomst toch hadden laten plaats vinden.

De toon van de tekst en de amalgamen die hij bevat zijn extreemrechts waardig. Ze bevestigen onze uiterste bezorgdheid over de evolutie van de politie in België en in Brussel in het bijzonder. Dit in een context van een wereldwijd verglijden naar meer autoritaire regimes, met inbegrip in ons buurland Frankrijk, en van het misbruiken van de corona pandemie om een politieke draai naar meer repressie te maken. 

Dit onwaardig en schandelijk besluit drukt volgens ons de politieke wil uit om de eenheid van de collectieven en families van slachtoffers van politiegeweld met linkse, feministische en syndicale organisaties te breken, en om voorrang te geven aan de winsten van de handelszaken op de democratische rechten van de bewoners van de stad.

Deze zoveelste provocatie toont nog maar eens het belang aan van onze acties en de juistheid van onze eisen. Ze geeft ons moed om ook in de toekomst verder te mobiliseren voor onze democratische en sociale rechten en tegen de willekeur vanwege het beleid. -         

Wij interpelleren de gemeenteraadsleden van de democratische partijen in de gemeenteraad van Brussel, opdat ze deze intimidatiepoging en aantijgingen vanwege de Brusselse politie veroordelen. -         

We interpelleren burgemeester Philippe Close, politiek verantwoordelijk voor het herhaaldelijk hardhandig optreden van zijn politie de laatste jaren, telkens we op straat kwamen, om onze rechten te verdedigen. -         

Wij interpelleren alle actievoerders, met of zonder papieren, vakbondsmilitanten en burgers die bezorgd zijn om hun fundamentele rechten, deze intimidatie en criminalisering van lagen van de bevolking en van sociale bewegingen af te wijzen.

Wij zijn verontwaardigd, en zullen samen waakzaam blijven om ons te verdedigen tegen elk politiegeweld.

We verdedigen de actievoerders die worden zwart gemaakt en valselijk beschuldigd, net zoals wij de vakbondsmilitanten verdedigen die tot gevangenisstraffen met uitstel werden veroordeeld omwille van acties binnen het kader van een stakingsactie.

We zullen ons democratisch recht om actie te voeren in de openbare ruimte blijven uitoefenen om zo onze fundamentele rechten te verdedigen tegen het geweld en de arbitraire aanpak van de politie.

Eerste ondertekenaars

Organisaties:

Actrices et acteurs des temps présents
le réseau ADES
ATTAC Bruxelles
ATTAC Liège
la Brigade de solidarité populaire WB
Carta Academica
Collectif Kahina
Communistes de Wallonie-Bruxelles
Les Dodos
Entre-murs, Entre-mondes
Ernest Mandel Fonds
Extinction Rebellion Mons/Borinage
Formation Léon Lesoil asbl
Le George asbl
Groupe Ici et Maintenant de la Fédération Anarchiste
Groupe montois de Soutien aux Sans-Papiers
La coalition Faire Front
La Coalition KAYA
La Santé en Lutte / De Zorg in Actie
Jeunes organisés et combatifs (JOC)
Labo VZW
LEF-FGE
LSP / PSL (Linkse Socialistische Partij / Parti Socialiste de Lutte)
Legal team collective
Local autogéré du Borinage
Marche des Migrant-e-s de la Région du Centre
METAL (Mouvement des Etudiantes Travailleureuses des Arts en Lutte)
Mons se bouge pour le climat
Mouvement Demain
Le Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC)
Les NouvELLES Antigone
Obspol
POUR
Le RJF (Réseau pour la justice fiscale)
Quinoa asbl
Rencontre des Continents asbl
Révolution / Vonk
SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste
Sororidad sin fronteras
Stand Up tegen racisme en fascisme
Union Syndicale Étudiante (USE)
Vrede VZW

Individuele ondertekenaars:

Mateo Alaluf, socioloog
Serge Alvarez-Fernandez, vakbondsafgevaardigde ACV-Transcom Post Bruxelles
Anne-Marie Andrusyszyn, directrice CEPAG
Fernando Antenucci, gepensioneerde, oud-afgevaardigde ABVV Sonaca
France Arets, actief in de steun aan mensen zonder papieren en vakbondsmilitante bij het ABVV
David Baele, secretaris Algemene Centrale ABVV Oost-Vlaanderen
Aurore Belot
Gilles Blondiau, onderwijzer, afgevaardigde ACOD
Francine Bolle, historicus, ULB
Jalil Bourhidane permanente CNE Commerce
Anne-Sophie Bouvy, assistente Faculteit Rechten en criminologie, Centre de Recherche sur l'Etat et la Constitution, UCLouvain
Didier Brissa, vormingswerker Education Populaire
Anaïs Carton
Bastien Castiaux, economist en antikapitalistisch militant
Céline Caudron, afgevaardigde CNE en feministische militante
César Chantraine, CADTM Belgique
Roxanne Chinikar, feministe
Marijke Colle, ecofeministe, SAP-Antikapitalisten
Dirk Cosyns
Quentin Courtois, Permanent jeune FGTB Verviers
Esméralda Cue, gepensioneerde, oud-afgevaardigde Polypal MWB-FGTB
Kristel Cuvelier
Anatole Damien, lid van het George Collectif
Simon Darimont, nationaal secretaris Jeunes FGTB
Gregory Dascotte, vakbondssecretaris MWB-FGTB -Brussel
Filip De Bodt, gemeenteraadslid Herzele
Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede VZW
Rik De Coninck
Anne-Marie Delsaut, vormingswerker MWB-FGTB
Christophe De Mos, voorzitter van de Ligue des Droits Humains, afdeling Namur
Ida Dequeecker, feministe
Lucie Derauw, sociaal werkster
Bruno De Wit, vakbondsafgevaardigde BBTK-Mechelen Social profit
Josy Dubié, ere-senator
Aurélien Dubray, militant
Bernard Duterme, directeur van het CETRI
Evie Embrechts, schrijfster
André Engelen, oud-afgevaardigde Métallos FGTB
Olivier Fagel
Fernand Fyon, gepensioneerde, oud-afgevaardigde ABVV Clabecq
Corinne Gobin, politiek wetenschapster, ULB
Marc Goblet, voor het recht om te manifesteren
Jeanine Godtbil, gepensioneerde, oud-afgevaardigde MWB- FGTB
Vincent Godderis
Luk Groffy
Martin Guerard, lid van de JOC
Natalia Hirtz, onderzoekster bij Gresea ASBL
Denis Horman, militant Gauche anticapitaliste / SAP - Antikapitalisten
Claire Houart, psychologe, psychotherapeute
François Houart, acteur
Winfried Huba
Eva M. Jiménez Lamas, antiracistische feministe
Gery Jacquet, vorming MWB-FGTB
Amaury Jonkers
Hafid Kaddouri, activist, Weerwerk
Ufuk Karaoglan, militant antiraciste
Sidi Katumwa, animator CEPAG
Freja Korsbaek, militant Gauche anticapitaliste
Orhan Kilic, actief bij NavBel
Slahedinne Lachaal, gepensioneerde, oud-afgevaardigde MWB-FGTB
Marc Lancharro Rodriguez vakbondsvrijgestelde ACOD-LRB CHU Saint Pierre et Bordet
Romane Leidinger, lerares
Hugues Le Paige, journalist en filmmaker
Arnaud Levêque, federaal secretaris Algemene Centrale ABVV
Jean-François Libotte, syndicaliste
Isabelle Loodts, journaliste en filmmaakster
Renaud Maes, professor Université Saint-Louis/ULB, hoofdredacteur van La Revue nouvelle
Maravelaki Afroditi
Freddy Mathieu, oud-gewestelijk secretaris van de FGTB Mons-Borinage
Mariam Mathieu
Jacinthe Mazzocchetti, professor UCLouvain
Herman Michiel, actief in Ander Europa
Christine Pagnoulle, chargé de cours honoraire à l'Université de Liège
Jules Pirlot, historicus
Brigitte Ponet, militante CADTM
Hamel Puissant, vormingswerker, vakbondsafgevaardigde SETCA-NM
Jean-François Ramquet, interprofessioneel gewestelijk secretaris, FGTB Liège-Huy-Waremme
Milady Renoir, dichteres, solidair met de strijd van de Mensen Zonder Papieren
Daniel Richard, gewestelijk secretaris FGTB Verviers
Oliver Rittweger De Moor, afgevaardigde CSC
Milan Rivié, lid van CADTM
Florence Ronveaux, vormingswerkster
Joelle Sambi Nzeba - actrice, dichteres & feministische lesbienne
Bernadette Schaeck, activiste in solidariteit met vluchtelingen en mensen zonder papieren
Angela Sciacchitano, coördinatrice van Cellule de lutte contre les discriminations (CLCD) CEPAG
Clara Seynaeve
Johan Seynaeve
Gaspard Sicx
Michel Staszewski, gepensioneerd onderwijzer
Isabelle Stengers, filosoof, ULB
Daniel Tanuro, ecosocialistisch auteur, lid van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste
Agnès Titaux, retraitée
Eric Toussaint, doctor in de politieke wetenschappen aan de universiteiten van Luik en van Paris 8 en woordvoerder van CADTM
Jacqueline Trouillez, gepensioneerde
Julien Truddaïu, solidaire burger
Leo Tubbax, Nucléaire Stop Kernenergie
Miguel Urban, Europees parlementslid van Anticapitalistas (Spaanse Staat)
Flor Vandekerckhove, blogger, dichter
Isabelle Vandenberghe, burger
Goto Van Kern, militant van de JAC (Jeunes Anticapitalistes)
Christine Vanden Daelen, vrijgestelde CADTM, feministische militante
Bart Vandersteene, woordvoerder LSP / PSL
Laurette Vankeerberghen, actrice en burger
Herman Van Laer
Jean-Claude Vannieuwenhuyze, vicevoorzitter seniorencomité ACV Brussel
Sixtine van Outryve, juriste
Peter Veltmans, vakbondsafgevaardigde ACOD bij FOD Financiën
Raf Verbeke, grondrechtenactivist
Steven Vermeulen
Grégoire Wallenborn
Dominique Waroquiez, gepensioneerde
Elisabeth Wendelen, gepensioneerde
Thomas Weyts, SAP-Antikapitalisten, Stand Up tegen racisme en fascisme
Irene Zeilinger, feministe

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Thomas Weyts toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...