STOP de belasting pesterijen invaliden en gepensioneerden !

De uitkeringen van invaliditeit en pensioen is veel te laag, ook alleenstaanden en samenwonenden, daarbij komt er nog eens een belasting erop met het nadeel dat de belasting ieder jaar hoger en hoger gaat. Aanslagjaar 2023 is het dubbel van het vorig jaar ! Reden is de inflatie en hogere index, maar de FOD Financiën gaat daarin niet mee met gevolg dat iedereen in een hogere schijf valt ! Dat is onmenselijk en pure diefstal van FOD Financiën ! Waarom deze petitie, antwoord is : geen belastingen meer op invaliditeit en pensioen uitkeringen ! Voor iedereen een uitkering van minimum 1750 euro belastingvrij en moet vermeerderen indien de index stijgt. Graag dat deze petitie door zoveel mogelijk worden ondertekent in het belang van iedereen hun toekomst ! Genoeg is genoeg ! Het is voor ieders belang dat deze petitie zoveel mogelijk gedeeld wordt naar familie, vrienden en meer ...

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dumon Jean om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...