Stop bezuiniging op het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten

De gemeente Hoorn heeft aangekondigd de subsidie voor het regionaal Samenwerkingsverband Aangepast Sporten West-Friesland (SAS) te willen minimaliseren. Graag willen wij u als relatie van het SAS vragen deze petitie te ondertekenen als u het eens bent met dat onderstaande gevolgen onacceptabel zijn en de subsidie dus niet gekort mag worden.

De voorgestelde bezuiniging van de gemeente Hoorn heeft tot gevolg dat de regiomedewerker aangepast sporten:
- sporters met een beperking uit de gemeente Hoorn geen sportadvies meer kan geven over hun sportmogelijkheden (+/- 180 personen per jaar)
- sportverenigingen en sportaanbieders met aanbod voor een specifieke doelgroep niet meer ondersteund en geadviseerd kunnen worden
- sporters met een beperking uit de omliggende gemeenten minder goed kan adviseren over het sportaanbod in de gemeente Hoorn, omdat het inzicht in de (kwaliteit van) activiteiten voor specifiek aanbod verdwijnt. (Op dit moment wordt ongeveer 35% van de sportactiviteiten voor sporters met een beperking uit de regio West-Friesland aangeboden in de gemeente Hoorn) 
- geen tussenpersonen kan adviseren betreffende sporten voor de cliënten zoals woonbegeleiders en maatschappelijk werkers uit Hoorn

Daarbij zullen sportactiviteiten voor sporters met een beperking in de omliggende gemeenten minder toeloop krijgen van sporters met een beperking uit de gemeente Hoorn. (Het SAS werkt regionaal en de gemeente Hoorn staat voor ongeveer 30% van de sporters.)

Deze petitie zullen wij aanbieden aan de gemeenteraad van de gemeente Hoorn op 15 november 2011.