Stop agressie tegen de buschauffeurs

Schermafbeelding_2023-05-08_112943.png

Stop de agressie tegen onze buschauffeurs!

Agressie en geweld tegen buschauffeurs. Jammer genoeg gebeurt het steeds meer en meer en worden de incidenten ook ernstiger, getuigen de verschillende berichten die opduiken in de media! Heel wat chauffeurs krijgen regelmatig te maken met verbaal en/of fysiek geweld.

Geweld is onaanvaardbaar

Onze buschauffeurs zetten zich dagelijk in om gebruikers van het openbaar vervoer op hun besteming te brengen, ze trotseren dagelijks fileleed, onbegrip en wangedrag allerlei. De buschauffeur kan dus wel tegen een stootje, maar dat ze ook nog een geconfronteerd worden met fysiek en/of verbaal geweld is voor BTB-ABVV en ACOD TBM onaanvaardbaar! Tot onze grote spij moeten we vaststellen dat bijna niemand echt iets doet aan dit 'fenomeen', en daar moet verandering n komen!

Genoeg is genoeg

Als BTB-ABVV en ACOD TBM pleiten we voor:

  • Nultolerantie voor agressie tegen buschauffeurs
  • Meer contoles op problematische lijnen
  • Meer investeringen in de veiligheid van de chauffeurs 

Ben jij het hiermee eens? Onderteken dan zeker onze petitie, die wij tegen het einde van 2023 zullen bezorgen aan de bevoegde beleidsmakkers.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik ABVV - BTB & ACOD TBM om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...