Stop landelijk vuurwerkverbod

  • Organisatie: van deze petitie zijn vuurwerk forum zuid holland en stop vuurwerkverbod in haarlem.

 

WIj zijn van mening dat een Algeheel landelijk vuurwerkverbod averechts gaat werken en wel om de volgende standpunten.

  • De handel in illegaal vuurwerk zal toenemen.
  • De agressie richting hulpverleners zal toenemen.
  • De afsteektijden komen te vervallen dus zal er een grotere bron van overlast aanwezig zijn.
  • Honderden bedrijven zullen failliet gaan omdat zij een jaaromzet van de verkoop van vuurwerk nodig hebben.
  • De druk op hulpverlening zal alleen maar toenemen.
  • Er is geen controle meer over de situatie. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vuurwerk Liefhebbers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...