Stop de kolonisatie van het Ardense bos!

De gemeente Herbeumont  in de provincie Luxemburg, u misschien bekend van zomerkampen, familiecampings, waterpret in de semois en mooie wandelingen in het grootste bos van België. Hier staat nu de bouw van verschillende exclusieve vakantiewoningen in bosgebieden op til. De projectontwikkelaar is een man uit Knokke die al eerder grootse (decadente) bouwprojecten forceerde in deze gemeente. De Waalse wetgeving rond ruimtelijke ordening maakte het dit jaar mogelijk om lichte woningen ( tiny houses, caravans, yurts,....) te legaliseren. Jammer genoeg maakt dit ook mogelijk om nu nog onbevlekte bossen te koloniseren. In het project van deze Vlaamse projectontwikkelaar gaat het niet om lichte ecologische structuren maar om enorme exclusieve kubussen op palen. Wij  ( de inwoners van Herbeumont) vrezen dat dit project het Waalse bos zal "bevlekken" en een precedent zal scheppen voor andere projecten van hetzelfde type. Het bos is van iedereen en  niet enkel van meest gegoeden. Dat moet dat ook blijven vinden wij!

adrense_dorpen.jpg

Het project wordt aan ons verkocht als een ecologisch project maar dat lijkt wat op green washing. Ook de naam "lichte woningen" is gecorrupteerd! Deze opdringerige woningen worden aangesloten op water, elektriciteit en worden verwarmd op nogal twijfelachtige wijze. Dit is volledig in strijd met de geest van de Waalse CoDT (Code d'aménagement Territorial)! Toegang met de auto zal worden mogelijk gemaakt in het natuurgebied, wat de ontwikkeling van parkeerplaatsen op landbouwgebieden (en dus een afwijking van het sectorplan) zal vereisen, natuur en landbouwgrond wordt dus bewoond. Er zullen afzonderlijke individuele waterzuiveringsinstallaties worden geïnstalleerd per unit maar deze technologie is goedkoop en verouderd en garandeerd geen complete zuivering van het water dat daarna in de grond zal geloosd worden. 

Waar zal dit humusrijke land, dat nodig is voor de regeneratie van het bos, naartoe gaan? Hoe zit het met de bescherming van onze biodiversiteit? Het behoud van fauna en flora? Herten, everzwijnen, vossen, dassen, herten en roofvogels komen in deze beboste gebieden vaak voor. Met de komst van veel extra vakantiegangers zal een deel van hun toch al beschadigde ecosysteem verder worden veranderd, of zelfs verdwijnen, en zullen ze gedwongen worden te vertrekken.

biodiversiteit.jpgWe vragen de burgemeester en schepenen van Herbeumont om de fauna en flora van onze bossen niet te onteigenen!


We roepen de gekozen vertegenwoordigers op om niet toe te geven aan de lokroep van winst! Laten we aan de toekomstige generaties denken, laten we bosbeheer op een beredeneerde manier plannen, zodat onze kinderen en kleinkinderen ons kunnen feliciteren met onze langetermijnkeuzes. We gaan ons natuurlijk erfgoed toch niet voor een paar euro's verkopen.


Hoewel er bij de burgers van Herbeumont vraag is naar een verantwoorde en redelijke toeristische activiteit, in overeenstemming met het natuurlijke en culturele erfgoed en de economische behoeften van het dorp, stellen we vast dat dit project niet aan deze criteria voldoet en integendeel de gemoedsrust die de inwoners zoeken in gevaar brengt door geen economisch duurzame oplossing te bieden.


Wij werken graag samen met het College van Herbeumont om een einde te maken aan deze ongewenste ontwikkeling. Laten we voorkomen dat de stad zich uitbreidt in het bos van Herbeumontbos!


We hebben uw hulp nodig om de balans op te maken. Een geïnformeerde burger is de garantie voor een gezonde democratie! Laten we deze invloedrijke projectontwikkelaar de democratie niet in gijzeling nemen!

Teken deze petitie, roep de wethouders en de burgemeester op zodat de burgers hun stem kunnen laten horen, 


Onze Belgische natuur is mooi maar kwetsbaar, laten we haar beschermen!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat CABA NON herbeumont! alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...