Steun strijd milieuoverlast door Rivierendriesprong Papendrecht

 

Geachte heren College & Wethouder Koppenol,

 

Ik heb vernomen dat U van zins bent om het bedrijf de Rivierendriesprong een allesomvattende milieuvergunning te verlenen waarbij het industrieniveau moet worden verhoogd van 3.1 naar 4. Ik vind dat de R3S niet nog meer kan en mag uitbreiden. M.i. had dit bedrijf, met dergelijke uitbreidingsplannen, zich om te beginnen nooit op dit industrieterrein mogen vestigen. 

 

De aanwezigheid van het bedrijf - aan de rand van een woonwijk, op 50 meter afstand van de eerste huizen - is met een dergelijke omvang en aard van activiteiten, absoluut onaanvaardbaar. De overlast van fijn- en grofstof en het vele vrachtverkeer vormen een gevaar voor de volksgezondheid en het geluid van puinbreken en zeven en het vele vrachtverkeer verpest al 10 jaar lang ons woongenot.

 

Ik eis van u dat:  

  • de uitbreidingsmogelijkheid naar categorie 4 uit het bestemmingsplan geschrapt wordt
  • de allesomvattende vergunning niet verleend zal worden
  • het bedrijf de Rivierendriesprong B.V. binnen 1 jaar tijd uitgeplaatst is

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 


Platform Overlast Rivierendriesprong    Neem contact op met de schrijver van de petitie