Steun het behoud van Gemeenschapshuis Klaverblad Einighausen voor het te laat is!

De school heeft ruimtegebrek en wil graag twee nieuwe leslokalen bijbouwen. Het hele jaar 2020 is hierover met elkaar overlegd en op het einde van het jaar was er overeenstemming over de manier waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden. Dat was een bouwplan waarbij de twee nieuwe leslokalen gebouwd zouden worden op het terras van het Klaverblad. In december 2020 kregen we echter van wethouder Geilen te horen dat dit plan te duur was en dat er een nieuw plan moest komen. Dat bouwplan kwam heel snel maar had heel veel nadelen voor gemeenschapshuis ’t Klaverblad. U begrijpt dat de stichting Klaverblad en de verenigingen meteen bezwaar hebben gemaakt tegen deze bouwplannen maar alle overleg heeft helaas niets opgeleverd. Deze week heeft het college van B&W besloten dat ze akkoord gaat met dit bouwplan en dat ze van mening is dat ze voldoende rekening heeft gehouden met de wensen van ’t Klaverblad. Omdat er geen overeenstemming is moet B&W het plan voorleggen aan de gemeenteraad. Dat gebeurt in de raadsvergadering van 15 juli. Nu overleggen niets heeft opgeleverd wordt het tijd om in actie te komen. Hier hebben we uw hulp nodig. Dat doet u door deze petitie te ondertekenen. Steun deze petitie dan ook massaal zodat we het college van B&W kunnen laten zien dat een Klaverblad in zijn huidige vorm essentieel is voor de leefbaarheid van Einighausen!


Stichting Klaverblad Einighausen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting Klaverblad Einighausen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...