Speeltuin realiseren Meilust

Beste buurtbewoners,

Graag wil ik u middels deze brief op de hoogte stellen van het gebrek aan een geschikte speelplaats in onze wijk. 

Al een aantal jaren zet ik me samen met een aantal buurtbewoners in om in samenwerking met de gemeente een speelplaats te realiseren in de wijk. We waren op het punt gekomen dat we een geschikte plek toegewezen hadden gekregen, waarvoor eerst gecontroleerd moest worden of het huidige bestemmingsplan het toeliet om er speeltoestellen te kunnen plaatsen. Helaas is door miscommunicatie binnen de gemeente de aangewezen grond verkocht aan een kinderopvang instelling. Dit gaat om een speelplaats op het stuk grasveld aan de Gretrystraat. Dat heeft er weer voor gezorgd dat we terug bij af zijn na bijna een speelplaats te kunnen hebben realiseren en u kunt zich voorstellen dat de teleurstelling groot was onder de buurtbewoners na jarenlang ons er hard voor te hebben gemaakt. 

De behoefte in de wijk is groot en vooral ook, omdat er veel gezinnen met kinderen zijn in de wijk die nu alleen toegang hebben tot een speelplaats door drukke wegen te moeten oversteken onder begeleiding van een volwassene en een veilige speelplek op loopafstand is iets wat voor alle kinderen mogelijk gemaakt zou moeten worden. Niet alleen de kinderen zullen hier baat bij hebben, maar het fungeert vaak ook als ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

 Ik zou graag willen dat vanuit de gemeente ons verzoek onder de aandacht gebracht word bij de betrokken afdelingen en besproken wordt wat de mogelijkheden zijn om alsnog gehoor te geven aan onze verzoek. 

Ik wil u graag als buurtbewoner vragen de petitie te ondertekenen om dit te kunnen toevoegen aan een brief gericht aan de gemeente.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Karima om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...