schorsing Berik

In de brief die Berik ontvangen heeft op 24/02/2022 staat en ik citeer: De aanwezigheid van Berik brengt het psychisch welzijn van anderen in het gedrang, De aanwezigheid van Berik Vormt een gevaar voor het normale onderwijs of vormingsgebeuren. Als u vindt dat dit niet van toepassing is dan zou ik u willen vragen om deze petitie te ondertekenen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Van Laer Vincent om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...