Schoonmakend MKB

PETITIE SCHOONMAKEND MKB

Wij

Het MKB van schoonmakend Nederland

Constateren

  • Dat de werkgelegenheid in de schoonmaakbranche in gevaar komt wanneer de looneisen van het FNV geheel of slechts gedeeltelijk ingewilligd zullen worden,
  • Dat vele opdrachtgevers op voorhand al aangeven de bestaande samenwerkings-overeenkomst(en) met het schoonmaak MKB te zullen beëindigen omdat kostenstijgingen op het moment niet geoorloofd zijn,
  • Dat wanneer opdrachtgevers wel bereid zijn de samenwerkingsovereenkomst te continueren maar geen prijsstijging accepteren, dit ten koste zal gaan van de vierkante meter prestatie,
  • Dat het convenant “Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche” hieruitvolgend praktisch niet verder geïmplementeerd kan worden,
  • Dat hierdoor de werkdruk voor werknemers hoger zal komen te liggen en het MKB geen hogere werkdruk voor haar werknemers accepteert,
  • Dat uitvoerend schoonmakend Nederland uiteraard respect verdiend voor de werkzaamheden die zij verrichten maar dat zich dit op dit moment (ten tijde van diepe recessie) niet kan vertalen in een financiële compensatie.

En verzoeken het kabinet en in het bijzonder minister Henk Kamp

  • Toe te zien op verantwoorde en dus gematigde loonstijging zodat baanbehoud binnen de schoonmaakbranche - met het oog op de economische recessie- garandeert is

 

Handtekening:

Woonplaats, datum: