Schepersweg streeft naar een veiligere en leefbare omgeving.

Beste bewoner van de Schepersweg,

Zoals u wellicht weet is de stad Genk momenteel bezig met de verkeers- en mobiliteitsplannen. Desondanks zijn er de voorbije weken reeds enkele ingrepen uitgevoerd zonder veel communicatie, laat staan inspraak, bijvoorbeeld:

- De bloembakken, die destijds speciaal werden aangelegd om enerzijds de snelheid te verminderen en anderzijds om het sluipverkeer tegen te gaan, werden voor de helft weggehaald waardoor er weer sneller wordt gereden

- Door de werken aan de Europalaan en de omleidingen hebben veel mensen onze weg leren kennen als sluipweg voor de Europalaan en zodoende onze weg zullen blijven gebruiken

- Het busverkeer

 

Deze ingrepen verergeren nog meer de verkeersdrukte en onveiligheid die reeds de voorbije jaren in stijgende lijn zijn gestegen.

Het schoolverkeer en het vele verkeer op de N744 zorgen meer en meer voor heel wat onveilige situaties. Op bepaalde tijdstippen is het bijvoorbeeld bijna onmogelijk om op de N744 te raken (vooral richting Waterschei) met alle gevolgen van dien. Trouwens zeer recent zijn er nog twee zware ongevallen gebeurd op de N744.

De verkeersdrukte veroorzaakt heel wat onveilige situaties voor de vele fietsers en wandelaars. Ook de leefsituatie komt hierdoor meer en meer onder druk te staan. Daarbij ligt onze straat dicht bij de oprit van de autoweg waardoor de straat soms als rustpunt wordt gebruikt enerzijds maar anderzijds ook mensen met minder goede bedoelingen snel een uitweg biedt (cf. recente inbraken, weg bijna een recht op recht verbinding met het centrum van Genk).

Door deze petitie willen we dan ook graag onze bezorgdheid aan de stad Genk uiten en vragen aan de Stad Genk om de nodige maatregelen te treffen om de verkeersdrukte te verminderen en de leefbaarheid en veiligheid terug te verbeteren. Uiteraard zijn we niet akkoord dat er maatregelen worden genomen om de verkeersdrukte op onze weg nog te verhogen (zoals bijvoorbeeld afsluiten Wijerdriesstraat) .

 

U kan deze petitie ondertekenen en uw steun betuigen via:

- Online, via https://www.petities.com/schepersweg_streeft_naar_een_veiligere_en_leefbare_omgeving

- De papieren versie van deze petitie die je één van deze dagen in je brievenbus krijgt. Graag dit tekenen en terug te bezorgen aan Benny Custermans, Schepersweg 115.


Luc Boelen,Frank Fumarola,Patrick Van Breemaat en Benny Custermans    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Luc Boelen,Frank Fumarola,Patrick Van Breemaat en Benny Custermans om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...