Schade door Eindhoven Airport

Ondanks dat onze lucht rondom Eindhoven Airport al het meeste fijnstof van Nederland bevat gaat Eindhoven Airport gewoon door met het uitbreiden van de vluchten.

Bron: http://www.lml.rivm.nl/data/overschrijding/overschrijdingpm10.html

Nu ook 's nachts.

Bron: http://www.geenvluchtennaelven.nl/

Uw gezondheid doet er niet toe, de winst van Eindhoven Airport is het enige wat telt en dat over uw rug.

Vind u ook niet dat iemand die u schade toebrengt deze moet vergoeden?

Reken maar eens uit wat Eindhoven Airport u kost door de daling van de huizenprijzen in de omgeving en u straks ook de plaatsing van extra geluidsisolatie zelf moet betalen.

Daar komt nog bij de kosten die u maakt door verlies van inkomen en voor zorg die u nodig heeft voor astma, copd en stress gerelateerde problematiek zoals slaapproblemen, hartfalen, hypertensie, depressie en burnout omdat uw rust verstoord wordt. Het is aangetoond dat geluiden van overkomende vliegtuigen het niveau van adrenaline (stress) verhoogd.

Bronnen:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Smog/Gezondheidseffecten
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7912
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5290
http://www.kennislink.nl/publicaties/depressie-en-stress-onlosmakelijk-verbonden


We praten dus niet over een paar honderd euro, maar duizenden euro's per gezin.

De schade voor de omgeving loopt in de miljarden.

Vind u ook dat u Eindhoven Airport terecht moet worden gewezen, net als u en ik wanneer wij iemand anders schade toebrengen?

We moeten dit onder de aandacht brengen om Eindhoven Airport duidelijk te maken dat voor het maken van winst ook betaald moet worden voor de schade die men toebrengt.

Daarnaast moet het aantal vluchten per jaar worden afgebouwd tot een niveau waarbij de omgeving geen schade meer wordt toegebracht. Op dit moment is het tegenovergestelde waar, sinds 2003 is het aantal vluchten van 11963 verdubbeld naar ongeveer 22400 in 2013 en het doel is 43050 in 2020, een verviervoudiging!

bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegbasis_Eindhoven
http://www.nu.nl/economie/2679901/eindhoven-airport-bereikt-maximum-in-2013.html
http://www.eindhovenairport.nl/workspace/.../jv-2012-def-22042013web.pdf

Teken deze petitie als u het eens bent met bovenstaande en ook u van mening bent dat Eindhoven Airport terecht moet worden gewezen,  ons schadeloos moet stellen en bovendien de schade moet gaan beperken in plaats van meer schade toebrengen.

P.S. Vergeet ook niet de petitie tegen de nachtvluchten te tekenen: http://www.petities24.com/geen_vluchten_na_elven


Gedupeerde omwonende Eindhoven Airport    Neem contact op met de schrijver van de petitie